رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:59:05 AM 1398 / 12 / 05
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 52 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1630
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  

اعضاء هیأت بورد گروههای جراحی عمومی و زنان و زایمان وزارت بهداشت از دانشگاه بازدید کردند
اعضاء هیأت بورد گروههای جراحی عمومی و زنان و زایمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز پنج شنبه مورخ 27/7/96 از گروههای جراحی و زنان و زایمان دانشگاه بازدید کردند...

1396 / 07 / 29 -12:20


نشست سرپرست دانشکده با گروه آموزشی رادیولوژی برگزار شد
نشست رئیس دانشکده با گروه آموزشی رادیولوژی به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز سه شنبه مورخ 25/7/96 در دفتر گروه در بیمارستان بهشتی برگزار شد...

1396 / 07 / 29 -12:18


نشست سرپرست دانشکده با گروه آموزشی اپیدمیولوژی برگزار شد
نشست رئیس دانشکده با گروه آموزشی اپیدمیولوژی به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز یکشنبه مورخ 23/7/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1396 / 07 / 29 -12:17

قابل توجه کارکنان دانشکده پزشکی:
دوره آموزشی "آشنایی با مضرات مصرف دخانیات"
دوره آموزشی عمومی 12 ساعته "آشنایی با مضرات مصرف دخانیات و روشهای ترک دخانیات" به همت معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار می شود....

1396 / 07 / 25 -15:14


جدول زمان بندی سامانه انتقال ومیهمانی دانشجویان
جدول زمان بندی سامانه انتقال ومیهمانی دانشجویان نیمسال دوم 97-96 به شرح زیر اعلام می گردد...

1396 / 07 / 25 -14:42


قابل توجه دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی
متقاضیان شرکت در آزمون پیش کارورزی آبان ماه سال جاری با همراه داشتن یک قطعه عکس حداکثر تابیست ونهم مهرماه سال جاری جهت ثبت نام به آموزش پزشکی مراجعه نمایند...

1396 / 07 / 25 -14:6


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، معاون آموزشی علوم پایه وبالینی ،معاون اداری مالی، معاون پژوهشی وسایر اعضاء روز دو شنبه مورخ 24/7/96 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1396 / 07 / 25 -13:45


کمیته برنامه ریزی درسی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، مدیر آموزشی دانشکده و مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکیو سایر اعضا، دانشکده روز دوشنبه مورخ 24/7/96 در سالن طبیب برگزار شد...

1396 / 07 / 25 -13:24


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاون پژوهشی دانشکده برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاون پژوهشی به منظور ارتقاء جایگاه پژوهش در دانشکده، روز پنجشنبه مورخ 20/7/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1396 / 07 / 24 -14:35


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پزوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز شنبه مورخ 22/7/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 07 / 22 -15:27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر