رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:46:25 AM 1398 / 09 / 16
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 40 از 159   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1582
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  
از سوی رییس دانشگاه:
ابلاغ چند تن از اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی صادر شد
از سوی رییس دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ابلاغ مدیران گروههای آموزشی رادیولوژی،قلب و جراحی عمومی صادر شد...

1396 / 10 / 27 -13:40


تبریک سرپرست دانشکده پزشکی به دکتر مجتبی صحت
سرپرست دانشکده پزشکی به دکتر مجتبی صحت عضو هیئت علمی این دانشکده به دلیل ارتقاء به مرتبه دانشیاری تبریک گفت...

1396 / 10 / 27 -13:31


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونت پژوهشی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونت پژوهشی این دانشکده روز سه شنبه مورخ 26/10/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1396 / 10 / 27 -13:19


نشست سرپرست دانشکده با گروه آموزشی مغز و اعصاب برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با گروه آموزشی مغز و اعصاب به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز سه شنبه مورخ 26/10/96 در دفتر این گروه در بیمارستان بهشتی برگزار شد...

1396 / 10 / 27 -12:54


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 26/10/96 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1396 / 10 / 25 -14:56


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز شنبه مورخ 23/10/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 10 / 25 -14:47


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 18/10/96 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1396 / 10 / 19 -14:53


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز شنبه مورخ 16/10/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 10 / 19 -14:51


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 11/10/96 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1396 / 10 / 12 -10:21


جلسه سامان دهی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه برنامه ریزی و سامان دهی گروه آموزشی طب اورژانس دانشکده پزشکی ظهر روز سه شنبه مورخ 12/10/96 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1396 / 10 / 12 -14:14

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر