رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:56:55 AM 1398 / 04 / 04
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 36 از 150   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1499
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  

جلسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی با حضور سرپرست، مدیران و اساتید مشاور دانشکده روز پنج شنبه مورخ 2/9/96 در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1396 / 09 / 07 -11:52


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با واحد مهارت های بالینی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با واحد مهارتهای بالینی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 1/9/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 09 / 07 -11:51


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مسئول واحد اساتید مشاور برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مسئول واحد اساتید مشاو روز دوشنبه مورخ 29/8/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 09 / 01 -12:1


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز شنبه مورخ 27/8/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 08 / 30 -11:39


کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی با حضور معاونین دانشکده، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و اعضای این کمیته روز پنج شنبه موره 25/8/96 در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار شد...

1396 / 08 / 30 -11:36


ثبت نام نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
فراخوان "جشنواره سیمرغ" در سه بخش آزاد ، بخش فرهنگ سلامت , بخش بین‌الملل تدوین شده و علاقه‌مندان با توجه به راهنمای فراخوان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ..

1396 / 08 / 27 -11:39


نشست سرپرست دانشکده با دفتر توسعه آموزش پزشکی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با دفتر توسعه آموزش پزشکی روز سه شنبه مورخ 23/8/96 در دفتر گروه در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1396 / 08 / 24 -12:28


نشست سرپرست دانشکده با گروه آموزشی انگل شناسی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با گروه آموزشی انگل شناسی به منظور بررسی مشکلات آموزشی این گروه روز سه شنبه مورخ 23/8/96 در دفتر گروه در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1396 / 08 / 24 -12:27


مراسم افتتاحیه بازسازی آزمایشگاه پاتولوژی و ایستگاه ذهن آزاد دانشکده پزشکی برگزار شد
مراسم افتتاحیه بازسازی آزمایشگاه پاتولوژی و ایستگاه ذهن آزاد دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشگاه، سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین و جمعی از مسئولین و کارکنان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 21/8/96 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1396 / 08 / 23 -11:21


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز شنبه مورخ 20/8/96 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1396 / 08 / 23 -9:14

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر