رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:04:43 PM 1398 / 12 / 02
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 36 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1628
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  

کارگاه آداب پزشکی دانشکده پزشکی برگزار شد
کارگاه آداب پزشکی(1) ویژه دانشجویان پزشکی ورودی مهر 96 در روز های پنجشنبه مورخ 6/2/97 و جمعه مورخ 7/2/97 در تالار سینا دانشکده پزشکی برگزار شد...

1397 / 02 / 08 -14:31


کارگاه آشنایی با سامانه لاگ بوک الکترونیک برگزار شد
کارگاه آشنایی با سامانه لاگ بوک الکترونیک در روزهای چهارشنبه مورخ 5/2/97 و پنج شنبه 6/2/97 در سالن دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1397 / 02 / 08 -14:26


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با گروه زنان و زایمان برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با گروه آموزشی زنان و زایمان روز سه شنبه مورخ 4/2/97 در دفتر این گروه در بیمارستان بهشتی بر گزار شد...

1397 / 02 / 06 -13:19


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 3/2/97 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1397 / 02 / 05 -14:38


کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 2/2/97 در دفتر سرپرست دانشکده برگزار شد...

1397 / 02 / 05 -14:30


سمینــار گروههای آموزشی تخصصی علوم پایه برگزار می شود
شانزدهمین سمینــار گروههای آموزشی تخصصی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه مورخ 97/2/1 برگزار می شود...

1397 / 01 / 29 -12:20


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، معاون اداری مالی و مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 29/1/97 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1397 / 01 / 29 -11:22


نشست رییس دانشگاه با گروه روان پزشکی دانشکده برگزار شد
نشست رییس دانشگاه با گروه روان پزشکی دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 28/1/97 در دفتر این گروه در بیمارستان کارگر نژاد برگزار شد...

1397 / 01 / 29 -10:39


کارگاه آداب پزشکی دانشکده پزشکی برگزار می شود
کارگاه آداب پزشکی ویژه ویژه دانشجویان پزشکی ورودی مهر 96 در روز های پنجشنبه مورخ 6/2/97 و جمعه مورخ 7/2/97 در تالار سینا دانشکده پزشکی برگزار می شود...

1397 / 01 / 29 -10:42


شورای پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست این دانشکده و سایر اعضای شورا، روز دوشنبه 27/1/97 در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار شد...

1397 / 01 / 29 -10:36

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر