رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:50:10 PM 1398 / 12 / 02
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 4 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1628
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/10/4 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1398 / 10 / 04 -15:28


پوستر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقام اول را بدست آورد
پوستر دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ششمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث مقام اول را بدست آورد...

1398 / 10 / 01 -14:1


کارگاه CPR ویژه دستیاران گروههای بالینی برگزار شد
کارگاه ارتقاء توانمندی CPR ویژه دستیاران گروه های بالینی در روز سه شنبه مورخ 98/9/26 با حضور 50 نفر از دستیاران در مرکز مهارتهای بالینی ساختمان فرقانی برگزار شد...

1398 / 10 / 01 -12:14


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه بیوشیمی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه بیوشیمی روز شنبه مورخ 98/09/30 در تالار حکیم برگزار شد...

1398 / 10 / 01 -11:9


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/09/27 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1398 / 10 / 01 -11:5


تبریک سرپرست دانشکده پزشکی به دوتن از اعضای هیئت علمی
سرپرست دانشکده پزشکی به دو تن از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دلیل ارتقاءرتبه علمی تبریک گفت...

1398 / 09 / 27 -12:17


نشست رئیس دانشگاه با دستیاران رشته تخصصی ارتوپدی برگزار شد
پیرو بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی از گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه، نشست رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، سرپرست و معاونین دانشکده پزشکی با دستیاران رشته تخصصی ارتوپدی روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 09 / 23 -14:40


نشست سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه با نمایندگان دانشجویان
نشست سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه با نمایندگان دانشجویان روز دوشنبه 98/9/18 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد..

1398 / 09 / 20 -11:8


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی روز شنبه مورخ 98/09/16 در گروه انگل شناسی برگزار شد...

1398 / 09 / 20 -10:12


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی روز سه شنبه مورخ 98/09/19 در گروه فیزیولوژی برگزار شد...

1398 / 09 / 20 -10:1

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر