رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:42:20 PM 1399 / 08 / 10
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 28 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1742
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  

کارگاه ارتقا مهارت های حرفه ایی کارکنان در بین المللی سازی برگزار شد
کارگاه ارتقاء مهارت های حرفه ایی کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص استانداردسازی سیستم های آموزشی در امر بین المللی سازی روز سه شنبه مورخ 3/2/98 در محل سالن اجتماعات معاونت آموزشی برگزار شد...

1398 / 02 / 08 -9:45


نشست مدیران بین الملل دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد
نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با مدیران بین الملل دانشکده های بهداشت، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی در خصوص بررسی توانمندیها و فرصتهای هر دانشکده در راستای بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی روز چهارشنبه28/1/98 در دفتر امور بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 02 / 08 -9:45

در اولین روز از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آموزشی دانشگاه:
معاون آموزشی دانشگاه از غرفه دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی بازدید کرد
معاون آموزشی دانشگاه در ساعات نخست از اولین روز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آموزشی دانشگاه، از غرفه دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی بازدید کرد...

1398 / 02 / 08 -9:48


نمایشگاه دستاوردهای آموزش در دانشگاه برگزار شد
نمایشگاه دستاوردهای آموزش با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سرپرستان دانشکده های مختلف و جمعی از مدیران و مسئولین روز شنبه مورخ 7/2/98 در دانشکده پزشکی برگزار شد..

1398 / 02 / 08 -9:45


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون و مدیر پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی، مدیر امور بین الملل دانشکده روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 01 / 26 -13:36


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 2/2/98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد....

1398 / 02 / 07 -11:34


نشست مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی با دانشجویان کارشناسی ارشد
نشست مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی با دانشجویان کارشناسی ارشد معرفی شده از سوی مدیران گروههای علوم پایه به عنوان منتور و دانشجویان ملل دانشکده پزشکی در خصوص راهنمایی و کمک در زمینه تحصیلی دانشجویان خارجی روز یکشنبه 25/1/98 در دفتر امور بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 01 / 26 -12:54


نشست مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی با مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کاشان
نشست مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی با مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه کاشان روز سه شنبه 19/1/98 با هدف برگزاری کلاس های آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان خارجی و انجام همکاری های مشترک در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی بین المللی در محل دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه کاشان برگزار گردید...

1398 / 01 / 21 -15:27


نشست کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند برگزار شد
نشست کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر هزینه کرد هوشمند دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 17/1/98 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 01 / 21 -15:23


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 19/1/98 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1398 / 01 / 20 -13:16

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر