رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:36:04 PM 1399 / 09 / 15
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 26 از 177   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1765
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز دوشنبه مورخ 7/5/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 05 / 08 -13:37


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست این دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/04/26 در سالن حکیم دانشکده برگزار شد...

1398 / 05 / 06 -14:27


تبریک سرپرست مرکز آموزش مهارتهای بالینی به دانشجو مرجان رضایی
سرپرست مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی به نفر برتر آزمون صلاحیت بالینی تیر ماه 98 این دانشکده تبریک گفت....

1398 / 05 / 02 -14:25


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور سرپرست این دانشکده و سایر اعضای شورا، روز یکشنبه 30/4/98 در سالن حکیم دانشکده برگزار شد.

1398 / 05 / 02 -13:39


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 31/5/98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 05 / 01 -12:12


کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 30/4/98 در دفتر سرپرست دانشکده برگزار شد...

1398 / 05 / 01 -12:10


رقابت 463 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
سرپرست دانشکده پزشکی از رقابت 463 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در این دانشگاه خبر داد...

1398 / 04 / 29 -10:37


نشست رییس دانشکده پزشکی با گروه داخلی برگزار شد
نشست رییس دانشکده پزشکی با گروه داخلی روز سه شنبه مورخ 25/4/98 در سالن کنفرانس بیمارستان بهشتی با هدف بررسی مسائل آموزشی گروه برگزار شد...

1398 / 04 / 26 -11:24


کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی روز دو شنبه مورخ 98/4/24 با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی، مدیر دفتر توسعه آموزش ، مدیر مرکز مهارتهای بالینی و عضو هیئت علمی گروه تغذیه در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1398 / 04 / 25 -12:27


آزمون ارتقاء و گواهی تخصصی رشته های تخصصی بالینی برگزار شد
سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهی تخصصی رشته های تخصصی بالینی روز پنج شنبه مورخ 20/4/98 در دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 04 / 25 -12:22

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر