رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:03:19 PM 1399 / 08 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 24 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1741
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  

نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 31/5/98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 05 / 01 -12:12


کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضاء روز یکشنبه مورخ 30/4/98 در دفتر سرپرست دانشکده برگزار شد...

1398 / 05 / 01 -12:10


رقابت 463 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه
سرپرست دانشکده پزشکی از رقابت 463 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی در این دانشگاه خبر داد...

1398 / 04 / 29 -10:37


نشست رییس دانشکده پزشکی با گروه داخلی برگزار شد
نشست رییس دانشکده پزشکی با گروه داخلی روز سه شنبه مورخ 25/4/98 در سالن کنفرانس بیمارستان بهشتی با هدف بررسی مسائل آموزشی گروه برگزار شد...

1398 / 04 / 26 -11:24


کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی روز دو شنبه مورخ 98/4/24 با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی، مدیر دفتر توسعه آموزش ، مدیر مرکز مهارتهای بالینی و عضو هیئت علمی گروه تغذیه در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1398 / 04 / 25 -12:27


آزمون ارتقاء و گواهی تخصصی رشته های تخصصی بالینی برگزار شد
سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهی تخصصی رشته های تخصصی بالینی روز پنج شنبه مورخ 20/4/98 در دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 04 / 25 -12:22


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز یکشنبه 16/4/98 در سالن حکیم دانشکده برگزار شد...

1398 / 04 / 24 -10:47


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 19/4/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 04 / 19 -9:37


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 17/4/98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی تشکیل شد.

1398 / 04 / 19 -9:25


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 10/4/98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1398 / 04 / 12 -13:23

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر