رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:54:59 AM 1399 / 10 / 29
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 23 از 181   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1802
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  

جلسه تقدیر از دانشجویان مشارکت کننده در طرح مواجهه زودرس بالینیECE برگزار شد
جلسه تقدیر از دانشجویان مشارکت کننده در طرح مواجهه زودرس بالینیECE در روز شنبه مورخ98/9/9 در جلسه صبحگاهی گروه داخلی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1398 / 09 / 12 -11:43


شورای معاونین پژوهشی گروه های پایه دانشکده پزشکی
شورای معاونین پژوهشی گروه های پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و معاونین پژوهشی گروه های پایه، روز دوشنبه 98/09/11 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1398 / 09 / 11 -15:2


مسابقه اتاق و میزکار آراسته
مسابقه اتاق و میز کار آراسته ویژه پرسنل و اعضای هئیت علمی پردیس دانشگاه برگزار می شود..

1398 / 09 / 11 -12:49


جلسه شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه برگزار شد
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاونین آموزشی علوم پایه، پژوهشی و اداری مالی دانشکده پزشکی، روز یکشنبه مورخ 10/9/98 در سالن طبیب دانشکده برگزار شد...

1398 / 09 / 11 -12:22


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/09/6 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1398 / 09 / 09 -15:4


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور اعضای شورا، روز سه شنبه 5/9/98 در سالن حکیم دانشکده برگزار شد...

1398 / 09 / 09 -14:58


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مسئولین بیمارستان نقوی
نشست مشترک سرپرست و معاونین علوم بالینی و اداری مالی دانشکده پزشکی با مسئولین بیمارستان نقوی و مدیران گروههای آموزشی جراحی عمومی، داخلی روز یکشنبه مورخ 3/9/98 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 09 / 04 -13:6


نشست رئیس دانشکده با گروه آموزشی قلب برگزار شد
نشست رئیس دانشکده با مدیر گروه آموزشی قلب با حضور سرپرست ، معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده و جمعی از اعضای هئیت علمی این گروه به منظور بررسی مشکلات آموزشی و درمانی این گروه روز دوشنبه مورخ 3/9/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 09 / 04 -12:53


نشست مشترک رئیس، معاون آموزشی دانشگاه و سرپرست دانشکده پزشکی با اعضای هیأت علمی گروههای پایه
نشست مشترک رئیس، معاون آموزشی دانشگاه و سرپرست دانشکده پزشکی با اعضای هیأت علمی گروههای پایه روز یکشنبه مورخ 3 /9 /98 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1398 / 09 / 04 -12:28


نشست مشترک مدیر امور بین الملل دانشگاه با ریاست و معاونین بیمارستان بهشتی و نمایندگان انجمن متخصصین طب افغانستان
نشست مشترک مدیر امور بین الملل دانشگاه با ریاست و معاونین بیمارستان بهشتی و نمایندگان انجمن متخصصین طب افغانستان روز چهارشنبه 98/8/22 در دفتر ریاست بیمارستان بهشتی برگزارگردید...

1398 / 09 / 03 -12:52

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر