رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:52:32 AM 1398 / 07 / 24
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 19 از 155   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1548
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  

کمیته خودارزیابی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه کمیته خودارزیابیبرنامه آموزش پزشکی عمومی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 20/6/97 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -18:1


جلسه هماهنگی استقبال از دستیاران جدیدالورود دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه هماهنگی استقبال از دستیاران جدیدالورود دانشکده پزشکی روز دوشنبه مورخ 19/6/97 در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -18:0

همزمان با سراسر کشور:
آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و پیش کارورزی برگزار شد
همزمان با سراسر کشور، آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و پیش کارورزی روز پنج شنبه مورخ 15/6/97 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -17:57


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی روز دوشنبه مورخ 19/6/97 در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -17:59


بازدید سرپرست دانشکده پزشکی از ساختمان آموزشی "مرحوم فرقانی"
سرپرست دانشکده به همراه جمعی از مدیران و مسئولین دانشکده پزشکی از مجتمع آموزشی و پژوهشی "دکترفرقانی" بازدید کردند...

1397 / 06 / 20 -17:58


کسب رتبه اول آزمون صلاحیت های بالینی توسط زینب الهدی نرگسیان
زینب الهدی نرگسیان رتبه اول در آزمون صلاحیت های بالینی مرداد ماه 97 را کسب کرد...

1397 / 06 / 14 -15:21


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست و معاونین دانشکده، مدیران گروههای آموزشی و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 13/6/97 در دفتر سرپرستی دانشکده پزشکی برگزار شد...

1397 / 06 / 13 -15:8


کمیته تجهیزات پزشکی دانشکده برگزار شد
کمیته تجهیزات پزشکی دانشکده با حضور سرپرست دانشکده و سایر اعضای این کمیته روز دوشنبه مورخ11/6/97 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 13 -14:25


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز دوشنبه مورخ 12/6/97 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 13 -9:18


کمیته خودارزیابی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه کمیته خودارزیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی با حضور معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 6/6/97 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 05 -10:6

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر