رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:07:57 PM 1398 / 12 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 157 از 164   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1633
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  

پیام تبریک
ارتقا عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی در گروه آموزشی نورولوژی

1391 / 02 / 30 -12:27


اطلاعیه ثبت نام اتوماسیون استخر
دانشجویان , اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه که دارای کارت تغذیه می‌باشند

1391 / 02 / 28 -8:36


نتایج اولیه آزمون دستیاری
نتایج اولیه سی و نهمین دوره آزمون دستیاری علوم پزشکی اواخر اردیبهشت اعلام میشود

1391 / 02 / 27 -12:52


کنفرانس علمی یک روزه سرطان - پیشگیری ودرمان
دارای امتیازه بازآموزی برای گروه های پزشکان عمومی - متخصصین داخلی- زنان وزایمان , ...

1391 / 02 / 27 -8:12


بن کتاب برای دانشجویان پزشکی و کارشناسی ارشد
دانشجویان می توانند جهت دریافت بن کتاب خود

1391 / 02 / 26 -12:14


اطلاعیه شماره 9 در خصوص زمان برگزاری رشته های مختلف – و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد سال91
زمان ,انتخاب محل تحصیل همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنما

1391 / 02 / 26 -9:30


کلید نهایی سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
بر اساس اعلام دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کلید نهایی به شرح ذیل اعلام میگردد

1391 / 02 / 26 -9:24


پیام تبریک
انتخاب شایسته سرکار خانم دکتر فاطمه فروزان فر را به عنوان بانوی نمونه عضو هییت علمی

1391 / 02 / 26 -8:8


برنامه حضور نماینده بیمه کارآفرین در انشکده پزشکی
قابل توجه کلیه همکاران محترم در دانشکده پزشکی

1391 / 02 / 25 -12:2


قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در چهارمین المپیاد علمی دانشگاه
به اطلاع دانشجویان محترم رسانیده می شود که در حیطه استلال بالینی

1391 / 02 / 25 -11:22

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر