رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:25:10 PM 1399 / 08 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 16 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1741
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  

نشست سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه با نمایندگان دانشجویان
نشست سرپرست پردیس بین الملل دانشگاه با نمایندگان دانشجویان روز دوشنبه 98/9/18 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد..

1398 / 09 / 20 -11:8


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی روز شنبه مورخ 98/09/16 در گروه انگل شناسی برگزار شد...

1398 / 09 / 20 -10:12


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی روز سه شنبه مورخ 98/09/19 در گروه فیزیولوژی برگزار شد...

1398 / 09 / 20 -10:1

به مناسبت روز دانشجو:
ایستگاه پذیرایی از دانشجویان برپا شد
به مناسبت روز دانشجو، ایستگاه پذیرایی از دانشجویان روز دوشنبه مورخ 17/9/98 در سالن دانشکده پزشکی برپا شد...

1398 / 09 / 18 -13:13


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون پژوهشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 18/9/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 09 / 18 -12:44


نشست رییس دانشگاه با مسئولین پردیس دانشگاه
نشست ریاست دانشگاه با سرپرست، معاونین و مدیران دانشکده ها، روز یکشنبه مورخ 98/9/17در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 09 / 18 -12:24


نشست مشترک معاون پزشکی عمومی و مدیر دفتر توسعه آموزش با مسئول کارآموزان و کارورزان گروههای آموزشی بالینی
نشست مشترک معاون پزشکی عمومی و مدیر دفتر توسعه آموزش با مسئول کارآموزان و کارورزان گروههای آموزشی بالینی در روز یکشنبه مورخ 98/9/10 در سالن یلدا تشکیل شد...

1398 / 09 / 17 -15:4


پیام تبریک سرپرست دانشکده پزشکی به مناسبت روز دانشجو
سرپرست دانشکده پزشکی به مناسبت روز دانشجو را تبریک گفت...

1398 / 09 / 16 -10:6


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 13/09/98 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد....

1398 / 09 / 13 -15:32


جلسه تقدیر از دانشجویان مشارکت کننده در طرح مواجهه زودرس بالینیECE برگزار شد
جلسه تقدیر از دانشجویان مشارکت کننده در طرح مواجهه زودرس بالینیECE در روز شنبه مورخ98/9/9 در جلسه صبحگاهی گروه داخلی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1398 / 09 / 12 -11:43

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر