رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:51:45 AM 1398 / 04 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 139 از 150   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1500
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  

پیام تبریک
ارتقا عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی

1391 / 04 / 13 -7:56


جلسه شورای آموزشی دانشکده
دویست وشصت ونهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 11/4/91 با حضور اعضا

1391 / 04 / 12 -12:32


بازدید هیئت ممتحنه و ارزشیابی
بازدید هیئت ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت

1391 / 04 / 08 -13:6


قابل توجه اعضا محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی
استفاده از آدرس پست الکترونیکی

1391 / 04 / 08 -12:46


برگزاری امتحان آزمون صلاحیت بالینی CPR
امتحان آزمون صلاحیت بالینی در حیطه مهارت CPR

1391 / 04 / 08 -8:13


بازدید هیئت ارزشیابی بورد تخصصی عفونی از گروه عفونی
هیئت ارزشیابی بورد تخصصی عفونی سرکار خانم دکتر محبوبه حاج عبدالباقی،

1391 / 04 / 08 -8:7


منابع آزمون های ارتقا –گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1391
منابع آزمون های ارتقا –گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال 1391

1391 / 04 / 07 -12:4


منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال 1392
منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال 1392

1391 / 04 / 07 -11:58


برگزاری کارگاه مهارتهای داخلی و اطفال
کارگاه مهارتهای داخلی و اطفال ویژه کارورزان مشمول آزمون صلاحیت بالینی

1391 / 04 / 07 -11:15


انتصاب مسئول دانشجویان phD by research
بموجب حکم معاون محترم آموزشی دانشگاه

1391 / 04 / 05 -13:16

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر