رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:50:10 PM 1399 / 08 / 05
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 13 از 174   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1737
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  

اعضاء هیأت ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت از دانشگاه بازدید کردند
اعضاء هیأت ارزشیابی رشته تخصصی جراحی عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه مورخ 98/11/7 از گروه جراحی عمومی دانشگاه بازدید کردند...

1398 / 11 / 08 -12:18


نشست مشترک مدیر امور بین الملل دانشگاه با سرپرست امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی
نشست مشترک مدیر امور بین الملل دانشگاه با سرپرست امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی روز یکشنبه مورخ 98/11/6 در دفتر بین الملل دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1398 / 11 / 08 -12:5


نشست رئیس دانشگاه با گروه آموزشی ارتوپدی برگزار شد
پیرو بازدید هیات ارزشیابی رشته تخصصی ارتوپدی از گروه آموزشی ارتوپدی دانشگاه، نشست رئیس دانشگاه،معاون آموزشی، سرپرست و معاونین دانشکده پزشکی با مدیر و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ارتوپدی روز چهارشنبه مورخ 2/11/98 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 11 / 05 -11:43


نشست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه زنان و زایمان
نشست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه زنان و زایمان روز شنبه مورخ 98/10/28 در بیمارستان بهشتی برگزار شد...

1398 / 11 / 01 -12:39

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد:
هفتمین نشست شورای مدیران بین الملل کلان منطقه 7 علوم پزشکی
هفتمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 7 علوم پزشکی با میزبانی مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با حضور دبیر بین الملل کلان منطقه 7، ریاست ، معاون آموزشی و مدیر بین الملل دانشگاه ، سرپرست ومعاونت مالی و اداری دانشکده پزشکی، مدیران بین الملل دانشکده های دانشگاه، مدیر و کارشناس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مشاور روابط بین الملل دانشگاه اصفهان چهارشنبه 25 دی ماه برگزار شد...

1398 / 10 / 28 -12:32


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 98/10/25 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1398 / 10 / 28 -11:46


نشست مدیر امور بین الملل دانشگاه با نمایندگان جذب دانشجو از کشورهای هندوستان و استرالیا
نشست مدیر امور بین الملل دانشگاه با نمایندگان جذب دانشجو از کشورهای هندوستان و استرالیا برگزار شد...

1398 / 10 / 23 -15:27


نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی
نشست معاون و مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی روز دوشنبه مورخ 23/10/98 در تالار حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 10 / 23 -14:41


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اداری مالی، معاون و مدیر پژوهشی، مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی، مدیر امور بین الملل دانشکده روز دوشنبه مورخ 16/10/98 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1398 / 10 / 18 -15:53


نشست برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول 99-98 برگزار شد
نشست برگزاری آزمون های پایان ترم نیمسال اول 99-98 دانشجویان رشته پزشکی و تغذیه روز دوشنبه مورخ 98/10/16 در دفتر معاون آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد...

1398 / 10 / 18 -15:30

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر