رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:43:24 PM 1398 / 09 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 115 از 157   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1568
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  

تجلیل از اساتید و دانشجویان برگزیده در چهارمین المپیاد علمی علوم پزشکی
تجلیل از اساتید و دانشجویان برگزیده در چهارمین المپیاد علمی علوم پزشکی روز دوشنبه مورخ 6/3/92

1392 / 03 / 04 -10:17


موافقت اصولی وزارت متبوع با تاسیس شعبه بین الملل
به استناد رای صادره در دویست وبیست وچهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

1392 / 03 / 04 -8:53


راه اندازی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
راه اندازی رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

1392 / 02 / 30 -12:12


آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی
سی و دومین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه تخصص دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی

1392 / 02 / 29 -12:45


جلسه شورای آموزشی دانشکده
دویست و هشتادو پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پزشکی باحضور اعضا

1392 / 02 / 29 -11:34


جشن فارغ التحصیلی
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورودی بهمن ماه 84

1392 / 02 / 28 -9:30


قابل توجه دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی
از انجا که برخی بخشها ی کارورزی نظیر پوست,بیهوشی ,چشم وENT بخش های 15روزه می باشند

1392 / 02 / 26 -13:10


قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی
مهلت درخواست میهمانی و انتقالی به سایردانشگاهها از اول خرداد ماه لغایتدهم خردادماه

1392 / 02 / 26 -11:6


کارگاه ارزیابی جامعه
کارگاه یک روزه ارزیابی جامعه برای نخستین بار درتاریخ 25/2/92جهت کارورزان پزشکی در دانشگاه برگزار گردید

1392 / 02 / 26 -9:19


کارگاه مهارتهای ارتباطی
کارگاه مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار با هدف ارتقا مهارت های پایه و پیشرفته مورخ 23و 24 /2/92 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت دانشجویان کارورزی رشته پزشکی اجرا شد

1392 / 02 / 26 -9:14

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر