رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:39:11 PM 1398 / 06 / 04
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 102 از 153   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1524
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  

پیام تبریک
موفقیت غرورآفرین در کسب رتبه های برتر کشوری در پنجمین المپیاد علوم پزشکی کشور

1392 / 06 / 23 -8:43


کنفرانس علمی یک روزه واکسیناسیون
کنفرانس علمی یک روزه واکسیناسیون توسط گروه آموزشی اطفال

1392 / 06 / 21 -11:11


پیام تبریک
قبولی دستیاران محترم گروه بیهوشی در امتحان بورد شهریور1392

1392 / 06 / 21 -8:38


پیام تبریک
قبولی دستیاران محترم گروه زنان در امتحان بورد شهریور1392

1392 / 06 / 21 -8:33


پیام تبریک
قبولی دستیاران محترم گروه کودکان در امتحان بورد شهریور1392

1392 / 06 / 21 -8:20


پیام تبریک
قبولی دستیاران محترم گروه جراحی در امتحان بورد شهریور1392

1392 / 06 / 20 -13:55


پیام تبریک
قبولی دستیاران محترم گروه داخلی در امتحان بورد شهریور1392

1392 / 06 / 20 -13:44


پیام تبریک
دانشگاه علوم پزشکی کاشان جزو نه تیم برتر راه یافته به مرحله تیمی پنجمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه استدلال بالینی وحیطه مدیریت می باشد.

1392 / 06 / 20 -13:12


پیام تبریک
قبولی دانشجویان گرامی در رشته های کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی

1392 / 06 / 19 -12:52


قابل توجه دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی( ورودی مهر 85)
آزمون صلاحیت بالینی برای کارورزانی که شهریور ماه فارغ التحصیل میشوند

1392 / 06 / 19 -12:16

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر