رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:55:38 PM 1399 / 05 / 23
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 2 از 169   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1688
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  

نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه، علوم بالینی، اداری مالی، پزشکی عمومی و مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/5/1 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:51


کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی با حضور معاون پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه، مدیر دفتر توسعه آموزش و سایر اعضا روز سه شنبه مورخ 99/4/31 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:36


نشست سرپرست دانشکده با رزیدنت های ارشد گروههای تخصصی بالینی
نشست سرپرست دانشکده پزشکی و معاون آموزشی علوم بالینی با رزیدنت های ارشد گروههای تخصصی بالینی روز سه شنبه مورخ 99/4/31 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:32


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 23/04/99 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 28 -12:43


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون درمان دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون درمانی دانشگاه به منظور توسعه اموربین المللی سازی دانشگاه در حوزه درمانی، روز چهارشنبه 99/4/25 در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید...

1399 / 04 / 28 -13:4


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه به منظور توسعه اموربین المللی سازی دانشگاه در روزچهارشنبه 99/4/25 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید...

1399 / 04 / 28 -12:58


پیام تسلیت سرپرست دانشکده پزشکی به مناسبت درگذشت پدر دو نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه
سرپرست دانشکده پزشکی درگذشت پدر دکتر محمدرضا شریف سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی و عضو هئیت علمی گروه کودکان دانشگاه و دکتر علیرضا شریف عضو هئیت علمی گروه عفونی دانشگاه را به ایشان و خانواده گرامیشان تسلیت گفت...

1399 / 04 / 25 -9:14


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی مراکز آموشی درمانی شهید دکتر بهشتی، کارگرنژاد، شبیه خوانی، نقوی و متینی روز سه شنبه مورخ 99/4/24 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 04 / 24 -14:33


اولین آزمون مجازی ازطریق سامانه فرادید برگزار شد
اولین آزمون مجازی ازطریق سامانه فرادید در دانشکده پزشکی در تاریخ 99/4/16 درس تشریح غدد برا ی 99 تن از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی برگزار شد...

1399 / 04 / 22 -13:36


نشست دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
نشست دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، دبیر اعتبار بخشی پزشکی و مسئولین کارگروههای حوزه های 9 گانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی روز دوشنبه 99/4/23 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 04 / 22 -13:42

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر