رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:25:59 AM 1399 / 09 / 15
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 2 از 177   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1765
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/08/28 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 09 / 01 -14:24


نشست بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک کووید-19 در منطقه برگزار شد
نشست بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک کووید-19 در منطقه، روز دوشنبه مورخ 99/08/26 با دعوت کارگروه ارزیابی اپیدمیولوژی کووید-19 برگزار شد...

1399 / 09 / 02 -12:43


برنامه ارزیابی جامع مراکز تشخیص و درمان کووید 19 آغاز شد
در راستای ارتقاء کیفی و کمی مراکز ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی بیماران کووید-19، گروه پزشکی اجتماعی با همکاری کارگروه ارزیابی اپیدمیولوژی کووید-19، برنامه های بررسی جامع این مراکز را آغاز نموده است...

1399 / 09 / 01 -14:31


نشست اعضای کمیته اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی برگزار شد
چهارمین نشست اعضای کمیته اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی با حضور رییس دانشکده پزشکی، دبیر اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی، برخی از مسئولین حوزه های 9 گانه و کارشناسان حوزه ها در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 08 / 28 -14:40


جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی حوزه مدیریت عالی و اجرایی، با حضور مسئول کارگروه مدیریت عالی و اجرایی و سایر اعضای کارگروه در روز سه شنبه مورخ 99/8/20 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 08 / 25 -14:35


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 21/8/99 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 08 / 25 -14:36


جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی حوزه رسالت اهداف با حضور دبیر اجرایی اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی، مسئول کارگروه رسالت و اهداف و سایر اعضای کارگروه در روز دوشنبه مورخ 99/8/25 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 08 / 25 -14:37


جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی پزشکی عمومی حوزه رسالت اهداف با حضور دبیر اجرایی اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی، مسئول کارگروه رسالت و اهداف و سایر اعضای کارگروه در روز دوشنبه مورخ 99/8/12 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 08 / 25 -14:21


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/8/7 در کلاس 3 دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 08 / 07 -12:44


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/08/21 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 08 / 21 -14:9

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر