رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:57:14 AM 1399 / 05 / 17
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 169   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1686
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  

شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/05/8 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 05 / 13 -9:58


نشست اعضای دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
دومین نشست اعضای دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشکده پزشکی، دبیر اعتبار بخشی پزشکی عمومی، مسئولین حوزه های 9 گانه و کارشناسان حوزه ها در روز یک شنبه مورخ 99/05/12 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 05 / 12 -13:23

همزمان با سراسر کشور:
آزمونPhDرشته های پزشکی برگزار شد
سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، از برگزاری آزمونPhDرشته های پزشکی همزمان با سراسر کشور در روزهای جمعه و شنبه مورخ 10و11/5/99 در این دانشگاه خبر داد.

1399 / 05 / 12 -10:5


راهنمای فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط وکار درآزمون های مرکز سنجش آموزش
راهنمای گام دوم مبارزه با (کووید- 19 )کرونا ویروس فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط وکار درآزمون های مرکز سنجش آموزش..

1399 / 05 / 08 -11:53


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/05/1 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 05 / 04 -13:37


نشست معاون آموزشی علوم بالینی با رزیدنت های گروه روان پزشکی
نشست معاون آموزشی علوم بالینی و معاون اداری مالی با رزیدنت های گروه روان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/5/1 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:53


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون آموزشی علوم بالینی، معاون اداری مالی و کارشناسان روز سه شنبه 99/4/31 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:35


نشست اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی در آموزش پزشکی برگزار شد
نشست اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی در آموزش پزشکی با حضور مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نو آوری آموزش علوم پزشکی، مسئول بسته بین المللی سازی و اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ 99/04/31 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار گردید....

1399 / 05 / 01 -15:43


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه، علوم بالینی، اداری مالی، پزشکی عمومی و مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/5/1 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:51


کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی با حضور معاون پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه، مدیر دفتر توسعه آموزش و سایر اعضا روز سه شنبه مورخ 99/4/31 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:36

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر