رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:10:37 AM 1399 / 10 / 29
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 181   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1802
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  

کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 24/10/99 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 10 / 27 -9:24


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 99/10/23 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 10 / 27 -9:20


نهمین دوره کارروزی پزشکی اجتماعی در سال جاری در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت شهری آغاز شد
مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی با بیان اینکه این دوره از تاریخ 99/10/22 آغاز و به مدت 4 روز ادامه دارد اظهار داشت: هدف از این دوره آشنایی دانشجویان مقطع کارورزی با شرح وظایف پزشک و پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت در حیطه مدیریت سیستم بهداشتی و درمانی و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش و آشنایی با اصول ارائه خدمات پیشگیری و ارزیابی بعنوان یک پزشک جامعه نگر می باشد...

1399 / 10 / 27 -9:40


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 24/10/99 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 10 / 27 -9:21


کارگاه آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد
کارگاه دو روزه آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی ویژه کارورزان پزشکی اجتماعی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 20 و 99/10/21 برگزار شد...

1399 / 10 / 21 -15:10


کارگروه ارزیابی اپیدمیولوژی کووید-19 خبرنامه دوازدهم را در آذرماه منتشر کرد
در راستای اطلاع رسانی درخصوص وضعیت بیماری کووید-19 در منطقه، کارگروه ارزیابی اپیدمیولوژی کووید-19 خبرنامه دوازدهم را در دیماه منتشر کرد...

1399 / 10 / 21 -15:6


ششمین دوره آموزش کارآموزان پزشکی اجتماعی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی آغاز شد
ششمین دوره آموزش کارآموزان پزشکی اجتماعی در سال ۱۳۹۹ در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ آغاز شد...

1399 / 10 / 20 -13:47


نشست اعضای کمیته اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی برگزار شد
ششمین نشست اعضای کمیته اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی با حضور رییس دانشکده پزشکی، دبیر اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی، معاون آموزشی پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، تعدادی از مسئولین واعضای حوزه های 9 گانه و کارشناسان این حوزه ها در روز سه شنیه مورخ 16/10/99 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 10 / 20 -10:57


کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی با ساختار مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت آشنا می شوند
کارآموزان گروه پزشکی اجتماعی از تاریخ99/10/15 لغایت 99/10/19، با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، با خدمات سلامت سطح اول و ساختار مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت آشنا می شوند...

1399 / 10 / 16 -16:27


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پزشکی عمومی، معاون اداری مالی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز یکشنبه مورخ 99/10/14 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1399 / 10 / 14 -11:22

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر