رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:50:33 AM 1401 / 05 / 24
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 209   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2082
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  

جلسه سرپرست دانشکده پزشکی و معاون درمان شبکه بهداشت آران و بیدگل برگزار شد
جلسه سرپرست دانشکده پزشکی و معاون درمان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل و رریس بیمارستان سیدالشهدا روز شنیه مورخ 1401/5/22 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1401 / 05 / 23 -13:45


جلسه اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی با حضور مسئول دبیرخانه اعتبار بخشی موسسه ای، معاون اجرایی، معاون آموزشی علوم پایه و سایر روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1401 / 05 / 23 -13:36


جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) دانشکده برگزار شد
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) با حضور مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی، معاونین دانشکده و اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی این دفتر روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

1401 / 05 / 23 -13:14


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1401/5/12 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1401 / 05 / 12 -14:16


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز سه شنبه مورخ 1401/5 /4 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1401 / 05 / 09 -12:34


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز یکشنبه مورخ 9/5/1401 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1401 / 05 / 09 -12:45


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی علوم پایه، معاون آموزشی علوم بالینی، معاون پژشکی عمومی، معاون اجرایی و مدیر امور هیئت علمی دانشکده پزشکی روز چهارشنبه مورخ 1401/5/5 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1401 / 05 / 09 -12:39


کارگاه آموزش سامانه "هم آوا" برگزار شد
کارگاه آموزش سامانه "هم آوا" که به منظور آشنایی پرسنل آموزش و کارشناسان گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی با این سامانه روز شنبه مورخ 1401/5/1 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار شد...

1401 / 05 / 09 -10:42


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1401/4/29 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1401 / 05 / 01 -13:37


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 1401/4/28 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1401 / 05 / 01 -12:56

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر