رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:55:05 PM 1399 / 08 / 05
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 174   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1737
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  

پیام تسلیت رییس دانشکده پزشکی به مناسبت درگذشت دکتر محمد زارع
در پی درگذشت دکتر محمد زارع عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، رییس دانشکده پزشکی در پیامی ضایعه از دست دادن این استاد فرهیخته را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت گفت...

1399 / 07 / 27 -13:36


نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده، مدیران و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 99/7/22 در سالن دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 07 / 22 -14:30


جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه مدیریت عالی و اجرایی برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه مدیریت عالی و اجرایی روز سه شنبه مورخ 99/7/22 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 07 / 22 -14:29


جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه رسالت و اهداف برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه رسالت و اهداف با حضور دبیر کمیته اجرایی اعتبار بخشی، مسئول، اعضا و کارشناس کارگروه روز دوشنبه مورخ 99/7/21 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 07 / 22 -14:26


نشست رییس دانشکده پزشکی با نمایندگان دانشجویان مقطع کارآموزی برگزار شد
نشست رییس دانشکده پزشکی با نمایندگان دانشجویان مقطع کارآموزی روز یکشنبه مورخ 99/7/20 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد.

1399 / 07 / 21 -12:24


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/7/16 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 07 / 19 -14:16


کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی برگزار شد
کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشکده و سایر اعضاء روز یک شنبه مورخ 99/7/13 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1399 / 07 / 15 -12:22


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 9/7/99 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 07 / 09 -13:19


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 9/7/99 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 07 / 09 -11:49


جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه رسالت و اهداف برگزار شد
سومین جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی حوزه رسالت و اهداف با حضور دبیر کمیته اعتبار بخشی، مسئول کارگروه ، اعضا و کارشناس کارگروه روز دوشنبه مورخ 99/7/7 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد..

1399 / 07 / 09 -13:17

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر