رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:17:07 PM 1400 / 10 / 27
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 199   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1989
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  

کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1400 / 10 / 22 -13:45


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/10/22 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:44


جلسه ادواری گروههای آموزشی بالینی برگزار شد
جلسه ادواری گروههای آموزشی علوم بالینی با حضور معاون آموزشی، جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی و اعضای گروه طب اورژانس روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:43


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پزشکی عمومی، معاون اجرایی، معاون پژوهشی،مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی، مدیر امور بین الملل و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:42


سلسله جلسات ادواری رییس دانشگاه با گروههای آموزشی پایه برگزار شد
سلسله جلسات ادواری رییس دانشگاه با گروههای آموزشی پایه با موضوع " ارتباط با مخاطب" با حضور رییس دانشگاه، معاون آموزشی، جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی و اعضای گروههای بیوشیمی بالینی و تغذیه روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:41


جلسه ادواری گروههای آموزشی بالینی برگزار شد
جلسه ادواری گروههای آموزشی علوم بالینی با حضور معاون آموزشی، جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی و اعضای گروههای گوش و حلق و بینی و چشم روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:38


جلسه بررسی وضعیت تحصیلی دوره فیزیوپاتولوژی برگزار شد
جلسه بررسی وضعیت تحصیلی دوره فیزیوپاتولوژی با حضور رییس دانشگاه، معاون آموزشی پزشکی عمومی، مدیر آموزشی و سایر اعضا روز یکشنبه 1400/10/12 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 10 / 22 -13:36


کمیته ایمنی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه کمیته ایمنی دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده، دبیر کمیته ایمنی و سایر اعضا روز سه شنبه 30/10/1400 برگزار شد...

1400 / 10 / 05 -15:30


شورای پژوهش درآموزش دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهش در آموزش دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز دوشنبه 1400/10/6 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1400 / 10 / 08 -14:19


جلسه ادواری گروههای آموزشی بالینی برگزار شد
جلسه ادواری گروههای آموزشی علوم بالینی با حضور معاون آموزشی، جمعی از مسئولین دانشکده پزشکی و اعضای گروه قلب و عروق روز سه شنبه مورخ 1400/10/7 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 10 / 08 -14:31

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر