رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:00:12 PM 1400 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 1 از 190   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1898
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  

سلسله وبینارهای آشنایی دانشجویان با مقاطع علوم پایه و فیزیوپات برگزار شد
همزمان با شروع ترم جدید، به همت دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی مجموعه وبینار هایی با مضمون معرفی دروس و شیوه تدریس اساتید درمقاطع علوم پایه و فیزیو پات برگزار شد...

1400 / 06 / 31 -14:41


وبینار آشنایی دانشجویان با دوره فیزیوپات برگزار شد
با توجه به شروع ترم جدید وبینار آشنایی دانشجویان با دوره فیزیوپات توسط دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 1400/6/16 برگزار شد...

1400 / 06 / 31 -14:39


شروع فرآیند برگزاری هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشکده پزشکی
فرآیند برگزاری هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در دانشکده پزشکی شروع شد....

1400 / 06 / 29 -13:55


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/6/24 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1400 / 06 / 27 -9:55


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اجرایی، معاون پژوهشی، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز یک شنبه مورخ 1400/6/21 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1400 / 06 / 27 -9:40


نشست مدیر بین الملل با نماینده جذب دانشجو از کشور هندوستان
نشست مشترک مدیر بین الملل دانشکده پزشکی و معاون اجرایی دانشکده پزشکی با نماینده جذب دانشجو از کشور هندوستان در روز دوشنبه مورخ 1400/06/21 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1400 / 06 / 27 -9:28


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/6/17 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1400 / 06 / 27 -9:10


نشست بررسی فرآیندهای آموزشی دانشجویان بین الملل برگزار شد
نشست بررسی فرآیندهای آموزشی دانشجویان بین الملل با حضور معاون اجرائی، معاون آموزش پزشکی عمومی، معاون علوم پایه و تحصیلات تکمیلی و مدیرآموزش دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 1400/06/9 در دفترریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید....

1400 / 06 / 14 -10:39


پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 1400/6/10 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1400 / 06 / 14 -10:23


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور رییس دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون اجرایی، معاون پژوهشی، معاون پزشکی عمومی، مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی و مدیر امور بین الملل دانشکده روز یک شنبه مورخ 1400/6/7 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1400 / 06 / 10 -15:25

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر