رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:38:29 AM 1397 / 04 / 30
 مقدمه:

پیشرفتهای سریع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکی و تغییر و تحولات مستمر در اقدامات پیشگیری تا نوتوانی بیماران، نیاز به بازنگری در اهداف غائی تعلـیم و تربیـت بخصـوص آمـوزش پزشکی را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آینده ایران نیازمند افرادی است که بتوانند بصورت خلاقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاههای کشور برای شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های علمی دانشجویان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه، دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان متولیان سلامت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده دارند؛ از یک طرف بایستی نیروی انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سلامت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران شایسته‌ای را برای رهبری نظام سلامت و همسو سازی حرکتها و تصمیم گیری‌های این نظام با جهت گیری کلی توسعه در کشور عرضه نمایند. متاسفانه دانشگاههای علوم پزشکی برنامه‌ای برای پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی در نظام سلامت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتی در دانشــگاهها در بیشــتر مواقــع مخلــوطی از اطلاعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می‌دهـد، امـا آنـان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادی بوده و منجر به یادگیری موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می‌گذارد.
یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابقه‌ای کشوری است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد. در مورد تاثیر المپیادهای علمی بر افزایش مهارتهای دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفی انجام شده است. مطالعه‌ای در هلند در مورد تاثیر المپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد ریاضی دانش آموزان، نشان داد که المپیادیها در تحصیلات دانشگاهی خود موفق بوده اند و مقالات و کتابهایی در زمینه ریاضی چاپ کرده اند. المپیاد همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آینده‌شان کمک کرده بود. این امر نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات علمی می‌تواند به رشد فردی و حرفه‌ای فرد کمک کند.
ایده اولیه برگزاری این مسابقه علمی در سال 1379 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح گردید. از حدود سال 1385 اقدامات اولیه برای طراحی آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم اندیشی با حضور استادان، کارشناسان و دانشجویان حائز رتبه در المپیادهای دانش آموزی برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدلال بین دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی برای برگزاری این المپیاد فراهم آمده است.

 

اهداف برگزاری المپیاد:

اگرچه برگزاری المپیاد به صورت بالقوه می‌تواند شکافهای متعددی از نظام آموزش علوم پزشکی را ترمیم نماید، ولی اهداف مشخص زیر برای آن متصور است:
 
1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز 20 ساله
2. شناسایی افراد مستعد علمی
3. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی
4. جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه
5. ایجاد روحیه و نشاط علمی
6. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی
 

ارزشهای حاکم بر المپیاد:

در المپیاد دانشجویی تیمها از رشته‌های مختلف علوم پزشکی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جوی صمیمی و هیجان انگیز بصورت خلاقانه به حل مسائلی می‌پردازند که می‌تواند به پیشرفت نظام سلامت کشور و یا علوم پزشکی در جهان کمک کند. بنابراین ارزشهای زیر در طراحی و اجرای المپیاد حاکم خواهد بود:

1. توجه به تفکر خلاق و انتقادی
2. توجه به اهداف نظام سلامت
3. تشویق کار تیمی
4. تشویق فعالیتهای بین رشته‌ای
5. ایجاد یک محیط شاد رقابتی
6. قدرشناسی از عالمان و توجه به فرهنگ اسلامی

حیطه ها و موضوعات اولین المپیاد - اصفهان

هدف دانشگاههای علوم پزشکی تربیت نیروهایی است که در قالب تیم سلامت به حفظ و ارتقا سلامت جامعه کمک کنند. در این تیم، افراد هم به تولید دانش مورد نیاز می‌پردازند (علوم پایه و بالینی)، هم آنرا به کار می‌برند (تصمیم‌گیری بالینی) و هم اجزا مختلف نظام سلامت و جامعه را برای حفظ و ارتقا سلامت مردم مدیریت می‌کنند (مدیریت نظام سلامت). بنابراین بر اساس مهارتهای مختلفی که از تیم سلامت در راستای ارتقا سلامت انتظار می‌رود اولین المپیاد در مرداد ماه 1388 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حیطه های زیر برگزار شد:


• استدلال بالینی (Clinical Reasoning)
• تفکر علمی در علوم پایه (Scientific Reasoning)
• مدیریت نظام سلامت (Health Management)


اولین المپیاد مخصوص مقطع undergraduateطراحی شده است، چرا که هم خیل عظیمی از دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهند و هم تفکر و حل مساله نقش پررنگی در برنامه های آموزشی این مقاطع ندارد. بنابراین فقط دانشجویان در حال تحصیل در زمان برگزاری آزمون ورودی (غیر متمرکز) مجاز به شرکت در المپیاد هستند. در حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه گرچه سوالات بر مبنای دانشجویان مقاطع دکتری حرفه ای طراحی می‌شود ولی شرکت دانشجویان سایر مقاطع در این آزمونها منعی ندارد.


موضوعات المپیاد اول دانشجویی و رفرانسهای هر حیطه:

• استدلال بالینی: با موضوع طب داخلی (سسیل و هاریسون)
• تفکر علمی در علوم پایه: با موضوع بیولوژی عروق(رفرانسهای جامع علوم پایه)
• مدیریت نظام سلامت: با موضوع اقتصاد سلامت و سیاست گزاری سلامت

حیطه ها و موضوعات دومین المپیاد - شیراز

سندچشم اندازبیست ساله نظام جمهوری اسلامی بعنوان « میثاقی ملی» ویژگیهای جامعه آرمانی فردایی نزدیک را به خوبی به تصویر کشیده که بخش مهمی ازآن برخورداری ازسلامت باکیفیت زندگی مطلوب وبا در نظر داشتن عدالت به عنوان شاخصه مهم مدیریت و راهبری است. پیچیدگی روز افزون نظام سلامت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رفاه و عدالت، لزوم توجه هرچه بیشتر مدیران به این مهم را تببین می کند. در این میان دانشگاهها به لحاظ در اختیار داشتن برترین و نخبه ترین نیروهای انسانی به وی‍ژه دانشجویان به عنوان سرمایه های فکری آینده ساز جامعه در به تصویر کشیدن فردایی بهتر، از جایگاهی مهم برخوردار می باشند. دانشگاههای علوم پزشکی به واسطه در بر داشتن دو نظام بنیادین آموزش و سلامت همچنین نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف سند توسعه کشور دارند. ماموریت نظام آموزشی؛تربیت نیروی انسانی عالم،توانمند، متفکر، منتقد، کارآمد،پاسخگوی نیازهای سلامت افرادوجامعه،وتلاشگردرزمینه نظریه پردازی،تولیدعلوم وتصمیم گیری در علوم پزشکی است. به نحوی که بتواند به بهترین وجه به ارایه خدمات کیفی و عادلانه درسطوح مختلف نظام سلامت بپردازند.تحول در نظام آموزشی نیازمند کنشگرانی است که بتوانند خوب فکر کنند، خوب نظریه پردازی نمایند، استدلال کنند و بتوانند نظریه های جدید را در عرصه عمل به کار گیرند. در نقشه جامع علمی سلامت کشور بر سه عنصر علوم پایه، بالینی و علوم اجتماعی و مدیریت به وضوح تاکید گردیده است. المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور ایده ای بود که در راستای نیل به این اهداف و به منظور ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه توان فکری و ذهنی و مشارکت و همدلی دانشجویان در عرصه های علمی و با رویکردی بین رشته ای طراحی گردید و سال گذشته برای اولین بار برگزار شد. و امید می رود تا در مسیری مداوم هر سال موضوعات متنوع بخش سلامت با حضور دانشجویان علوم پزشکی؛ این امیدهای فردای سلامت کشور به چالش کشیده شود. امسال نیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انتظار قدمهای سبز دانش پژوهان جوانی است که نوید فردایی مملو از سلامتی، نشاط و سرزندگی را برای ایران عزیز به ارمغان خواهند آورد. با استعانت از الطاف پروردگار متعال، دومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مرداد ماه 1389 در شهر شیراز و با موضوعات ذیل برگزار خواهد گردید:

  •  استدلال بالینی: طب اورژانس و تروما با تاکید بر بیماریهای داخلی(Internal Disease Management)
  • تفکر علوم پایه: سلول های بنیادی (Stem Cell)
  • مدیریت در نظام سلامت: عدالت در نظام سلامت (Equity)

در افق چشم انداز بیست ساله کشور، " ایران 1404، کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، دارای فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زندگی مطلوب"

مأموریت نظام آموزش علوم پزشکی، تربیت نیروی انسانی دانشمند، توانا، دارای تفکر انتقادی و پاسخگوبه نیازهای سلامت جامعه است. المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و تربیت نیروهای مورد نظر نظام آموزش علوم پزشکی طراحی گردیده است. با استعانت از الطاف پروردگار متعال ، سومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در شهریور ماه 1390 در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حیطه ها و موضوعات زیر برگزار می گردد:

- حیطه استدلال بالینی با موضوع طب سرپائی (Ambulatory Medicine)

- حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع علوم اعصاب(Neuroscience)

- حیطه مدیریت در نظام سلامت با موضوع حاکمیت بالینی(Clinical Governance)

- حیطه نوآورانه با موضوع اخلاق پزشکی (Medical Ethics)

 

 با استعانت از الطاف پروردگار متعال ، چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در شهریور ماه 1391 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حیطه ها و موضوعات زیر برگزار می گردد:

حیطه های المپیاد:

  • علوم بالینی: سرطانها (پیشگیری، تشخیص، درمان، پیگیری،مراقبت پرستاری و بازتوانی)
  • علوم پایه: بیولوژی، آسیب شناسی، اپیدمیولوژی و فارماکولوژی سرطانها
  • مدیریت: سطح بندی و مدیریت بیماریهای غیر واگیر
  • نوآورانه: جنبه های اخلاقی تشخیص،درمان، پیگیری،مراقبت و پژوهش در سرطانهابسمه تعالی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی
 
 
پیشرفت علمی ضرورت حیاتی برای کشور و باید با تکیه بر تولید بومی علم و همراه با خودباوری ، امید به موفقیت و حرکت جهادی باشد.

یکی از موارد مهمی که باید در بحث تحول نظام آموزشی مد نظر قرار گیرد ، حذف فرهنگ حفظ محوری و تقویت روحیه تحقیق و تعمیق در علم و دانش است.

مقام معظم رهبری
 


 

رفرانس های حیطه تفکر علمی در  علوم پایه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

  با موضوع: بیولوژی، آسیب شناسی، اپیدمیولوژی و فارماکولوژی سرطانها

.......................................................................................................................

 

1)Weber_Molecular Mechanisms of Cancer / Georg F. Weber/ 2007

2)Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer/Margaret A. Knowles, Peter J. Selby/ 2005

3)Cancer Epidemiology Principles and Methods/ Isabel dos Santos Silva

 4)Robbins Pathologic Basis of Disease / VINAY KUMAR MBBS, MD, FRCPath /ABUL K. ABBAS MBBS/NELSON FAUSTO MD/ 7th edition

 5) Basic and clincal pharmacology( Katzung)

BertramG. Katzung , Susan B. Masters , Anthony J.Ttevor/ 11thedit 

فصل 54  (داروهای ضد سرطان) مطالعه شود

6) Fundamental Immunology / William E. paul/6 th Edition

 

 ........................................................................................

آخرین چاپ تمام منابع فوق مد نظر است.

 منابع فوق برای مطالعه بیشتر می باشد

 رفرانس های حیطه استدلال بالینی چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با موضوع : سرطانها(پیشگیری، تشخیص، درمان، پیگیری، مراقبت پرستاری و بازتوانی)

...........................................................................................................

1.     Harrison’s Principles of Internal Medicine/17th /2008

2.     Goldman’s Cecil Medicine/8th edition /2010

3.     Nelson textbook of Pediatrics/19th /2011

4.     Schwartzs Principles of Surgery/2010

5.     TheNew England Journalof Medicine: Research& ReviewArticle

 

 رفرانس های حیطه اخلاق پزشکی چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با موضوع: جنبه های اخلاقی تشخیص، درمان، پی گیری، مراقبت و پژوهش در سرطانها

................................................................................................

 

1)Ethical Issues in Cancer Patient Care /steven T.Rosen, MD

2) کتاب اخلاق در پژوهش های پزشکی / دکتر ضرغام

3) کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی / جلد اول / دکتر باقر لاریجانی

4)کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی / جلد دوم / دکتر باقر لاریجانی

5) کتاب فقه پزشکی /دکتر محقق داماد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رفرانس های حیطه مدیریت نظام سلامت

چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با موضوع:سطح بندی ومدیریت بیماریهای غیر واگیر 

 

 ............................................................................................................................

 ‌1- سند سیاست ارتقاء مراقبت هایاولیه سلامت،دکترجلال نائلی و دکترداود مقیمی،کارشناس ارشدمرکزتوسعه شبکه وارتقاءسلامت.

 

2)Islamic Republic of Iran (Health Sector Review),Volume I: Main Report,.The World Bank Group Human Development Sector.June 2007.

 

3)Appropriate level of care: a patient flow, system integration and capacity solution, Report by the expert panel on alternate level of care, December 2006.

4) Maternity referral systems in developing countries: Current knowledge and future research needs.Susan F. Murraya, , Stephen C. PearsonbaKing’s College London, London, UKbUniversity of Leeds, UK.Available online 5 December 2005.

5) “The foundation for Health and Wellbeing”, Primary Health Care in the Islamic,Republic of Iran, Presented by: Professor Hossein Malekafzali.

 

6) Alma-Ata: Rebirth and Revision (Improving the prevention and management of chronic)Disease in low-income and middle-income countries: A priority for primary health care, Robert Beaglehole and et al-Vol 372 September 13, 2008.

 

7)Prevention and control of non communicable diseases: implementation of the global strategy. Report by the Secretariat,WHO,16 January 2008,

8)Interventions to improve outpatient referrals from primary care to secondary care (Review) .prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library.2009, Issue 4.

9) Gaining health (The European Strategy for the Prevention And Control of No communicable Diseases)- World Health Organization 2006.

10) A Provincial Framework for End-of-Life Care -Ministry of Health May 2006.

11) Better palliative care for older people-   who 2004-Edited by Elizabeth Davies and lrene j Higginson.

12)The story of self-care and self –medication, 40 years of progress, 1970-2010.

رفرانس های جدید حیطه مدیریت

13)Resource Allocation in the healthcare sector .Catholic Health association Canada. James Roach.

14)Rationing of Medicines and Health Care Technology. Regulations in terms of the Medical Schemes Act (Act 131 of 1998, Medscheme Health Risk Solutions ,Bettina Taylor.

15)Why Ration Health Care? An international study of the United Kingdom, France, Germany and public sector health care in the USA, Heinz Redwood, CIVITAS: Institute for the Study of Civil Society,London. November 2000.

16)Resource Allocation for Health Equity:, The World Bank,Washington, Finn Diderichsen. September 2004.

17) Public Health and Health System Reform:Access, Priority Setting, and Allocation of Resources, MODULE 9, Garland ,M. Stull, J. Department of Public Health and Preventive Medicine, Oregon Health & Science University.

 
 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر