رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:06:14 PM 1400 / 05 / 11
 

                                                                    
                                                                  گ
روه جراحی عمومی


      
                  

کوریکولوم های آموزشی :
 

         کوریکولوم دوره کارآموزی و کارورزی
  

         کوریکولوم دوره دستیاری
 

 

 

آخرین ویرایش: 1400/5/2

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر