رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:18:34 PM 1401 / 11 / 15
 

 

مقطع کارآموزی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


کارشناس آموزشی: خانم معصومه شعاعی

شماره تماس:55589444 داخلی 3790                                                 

 

شرح وظایف:

  1. تنظیم برنامه آموزشی مقطع کارآموزی.
  2. پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل
  3. معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستان های آموزشی
  4. بررسی درخواست های مهمانی ، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه
  5. تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق
  6. نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول مقطع کارآموزی
  7. انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق.

 

   

 

لیست دروس مقطع کارآموزی

برنامه کارآموزان پزشکی (مهر 1401)

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان

شرایط شرکت در آزمون پیش کارآموزان
 

 

آخرین ویرایش: 1401/06/27

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر