رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:56:37 PM 1400 / 05 / 11
 

 

مقطع کارآموزی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


کارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                

 

شرح وظایف:

  1.  تنظیم برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی
  2.  پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل
  3.  معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستانهای آموزشی
  4.  بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه
  5.  انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشته کارشناسی تغذیه و هماهنگی با گروه تغذیه
  6.  تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق
  7.   انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق
   

 

کوریکولوم آموزشی

لیست دروس مقطع کارآموزی

برنامه کارآموزان پزشکی

آیین نامه شرح وظایف کارآموزان

شرایط شرکت در آزمون پیش کارآموزان
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر