رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:36:02 PM 1398 / 06 / 25
 

                                                              

                                                                  گروه جراحی عمومی

                                                 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                     برنامه های بیمارستانی:
 

             برنامه هفتگی

             برنامه اتاق عمل

             برنامه کلاسهای تئوری

           برنامه درمانگاه

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر