رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:05:35 PM 1399 / 03 / 13
 

                                                                     
                                                           گروه پوست


                                   د
انشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رسالت گروه :

رسالت گروه آموزشی پوست آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای  پوست به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای  پوست را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

اعضا گروه :

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

 

رضوان طلائی

 

متخصص  پوست

دانشیار

رسمی

-

 

 

       

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر