رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:16:36 AM 1396 / 06 / 29
 

                                                                
                                                                          گروه قلب

 
                                       دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                         


      طرح درس

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر