رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:58:55 PM 1398 / 09 / 14
 


گروه قلب
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  

 برنامه های بیمارستانی  :

          برنامه هفتگی آموزشی درمانی

           گزارش صبحگاهی, کنفرانس و ......

           برنامه درمانگاه

           برنامه اتاق عمل

           وظایف کارورزان

           برنامه تدریس اتندینگ برای استاجرها

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر