رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:30:47 PM 1399 / 03 / 13
 

                                                                          
                                                                 

                                                                             گروه قلب


                                               دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رسالت گروه :


رسالت گروه آموزشی  قلب آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دستیاران رشته داخلی ودانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای    به آنها به تربیت پزشکان متخصص وعمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه پرداخته وجهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی از طریق چرخش این دستیاران در گروه در امر آموزش این افراد با گروه داخلی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی وارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای  قلب وعروق در امر پیشگیری از این بیماریها تلاش نموده وبا اقدامات تشخیصی،درمانی وآموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ میگوید.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای قلب وعروق را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 

مشخصات گروه :

سال تاسیس :1390  

نام گروه : قلب

مدیر گروه : دکتر فریبا رایگان

 

آدرس وتلفن محل فعالیت گروه:
 

کاشان-بلوار راوند- مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی.کدپستی 81151


فعالیتهای آموزشی گروه:
 

- آموزش کارآموزان رشته پزشکی

- آموزش کارورزان رشته پزشکی

- آ موزش  دستیاران داخلی

- آ موزش کلیه مشمولین با زآموزی دررشته های مختلف درکنفرانسها وباز آموزی ها


فعالیتهای درمانی گروه:
 

- ارائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،درمانگاه بیمارستان بهشتی درشیفت صبح

- ارائه خدمات درمانی  به کلیه بیماران بستری در بیمارستان بهشتی

- ارائه خدمات تشخیصی به بیماران سرپائی وبستری  شامل  گرفتن نوارقلب- تست ورزش- اکوکاردیوگرافی- آنژیوگرافی

- ارائه خدمات مشاوره ای درمورد بیماران بستری درسایر بخشهای بیمارستان بهشتی
 

محل فعالیت :

گروه قلب دارای 2  بخش مراقبت ویژهCCU1,CCU2، بخش بستری قلب بصورت مشترک با داخلی

بخش آنژیوگرافی- post cat–  اتاق عمل وICU  ویژه جراحی قلب باز -  واقع درساختمان  امام علی بیمارستان شهید بهشتی

بخش بازتوانی قلب - نوارقلب - تست ورزش واکوکاردیوگرافی  درطبقه همکف بیمارستان بهشتی

درمانگاه فعال بیمارستان بهشتی
 

 اعضا گروه :

  

 


نام ونام خانوادگی
 

 مدرک تحصیلی

رتبه علمی

1


دکتر فریبا رایگان
 

متخصص قلب

دانشیار

2


دکتر علیرضا فرخیان
 

متخصص داخلی - فوق تخصص قلب

دانشیار

3


دکتر حسن رجبی مقدم
 

متخصص قلب - فلوشیپ  فوق تخصص آنژیو پلاستی

استادیار

4


دکتر مجید مازوچی
 

متخصص قلب - فلوشیپ  کاتتریزاسیون

استادیار

6


دکتر سعید عونی

متخصص قلب

استادیار
7


دکتر الهیار گلابچی 
 

فوق تخصص الکتروفیزیولوژی  قراردادی
8
دکتر عادله ملی پور
 

 متخصص قلب

طرج ضریب K

 

                                                                                                                                     

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر