رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:43:05 PM 1398 / 12 / 02
 

                                                                           
                                                                   گروه رادیولوژی


                                             دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
                          

                     


برنامه های بیمارستانی:

    برنامه ژورنال کلاب

       کلاسهای تئوری

  
         کنفرانس هفتگی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر