رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:36:06 PM 1398 / 06 / 25
 

                                                        

                                                                 گروه گوش ,حلق و بینی

                                        دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                       


       برنامه های بیمارستانی  :

      برنامه درمانگاه و اتاق عمل

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر