رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:18:16 AM 1399 / 04 / 25
 

                                                                        
                                                                               گروه زنان
                                                     
                                                   
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                                
                                                  

    برنامه های بیمارستانی:

 

                  برنامه آموزشی
 
                  برنامه هفتگی اعضا
 
                  برنامه گراند راند، کنفرانس ها، ژورنال کلاب

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر