رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:54:02 AM 1399 / 03 / 09
  گروه اطفال

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


 

برنامه های بیمارستانی : 
 

            برنامه درمانگاه

            برنامه آموزشی هفتگی

       

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر