رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:56:26 AM 1398 / 04 / 04
 

                         

  اعضای گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

 

دکتر عبدالحسین
داوودآبادی

فوق تخصص جراحی توراکس
رتبه علمی: دانشیار

cv

دکتر اسماعیل
عبدالرحیم کاشی

فوق تخصص جراحی عمومی 
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر محمد عیدی
جراح عمومی


cv


دکتر محمد حسین
غنی

جراح عمومی
فوق تخصص جراحی ترمیمی
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر نوشین سادات
موسوی

جراح عمومی، فلوشیپ پستان
رتبه علمی: استادیار

 cv


دکتر لیلا غفور
جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار


دکتر شیما شفق
جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار

cv

 

دکتر مرضیه نقوی

جراح عمومی، فوق تخصص جراحی دست

CV

دکترآرش مرادی

فوق تخصص جراحی عروق

CV

دکتر باقری

فوق تخصص کولورکتال

دکتر محمد صادق پورعباسی
فوق تخصص جراحی قلب
رتبه علمی: استادیار

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر