رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:03:27 AM 1397 / 03 / 31
 

                         

  اعضای گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  • مدیر گروه : دکتر عبدالحسین داوود آبادی 

 

دکتر عبدالحسین
داوودآبادی

فوق تخصص جراحی توراکس
رتبه علمی: دانشیار

cv

دکتر اسماعیل
عبدالرحیم کاشی

فوق تخصص جراحی عمومی 
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر محمد عیدی
جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر محمد حسین
غنی

جراح عمومی
فوق تخصص جراحی ترمیمی
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر نوشین سادات
موسوی

جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار

 cv


دکتر لیلا غفور
جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار


دکتر شیما شفق
جراح عمومی
رتبه علمی: استادیار

cv

 

 


 

 دکتر حسین طاهری نساج
جراح عمومی
رتبه علمی :استادیار

cv

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر