رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:12:51 PM 1398 / 12 / 03
 

                                                              
                                                                            گروه مغز و اعصاب

                                                          دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانرسالت گروه :

رسالت گروه آموزشی   نورولوژی آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با آموزش دستیاران رشته نورولوژی ودانشجویان رشته پزشکی وانتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه بیماریهای  مغز واعصاب به آنها به تربیت پزشکان متخصص وعمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه پرداخته وجهت برآورده کردن نیازهای آموزشی دستیاران داخلی از طریق چرخش این دستیاران در گروه در امر آموزش این افراد با گروه داخلی در تربیت نیروهای متخصص مشارکت می نماید.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع وفن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای مغز واعصاب  را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

 
مشخصات گروه :

سال تاسیس:1390  

نام گروه  : نورولوژی

مدیر گروه : دکتر سید علی مسعود

معاون گروه : دکترابراهیم کوچکی

 

محل فعالیت گروه:

کاشان - بلوار راوند - مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید بهشتی - کدپستی 81151


فعالیتهای آموزشی گروه:
 

- آ موزش کارآموزان رشته پزشکی

- آ موزش کارورزان رشته پزشکی

- آموزش  دستیاران نورولوژی

-  آموزش  دستیاران داخلی

- آموزش کلیه مشمولین با زآموزی دررشته های مختلف درکنفرانسها وباز آموزی ها


فعالیتهای درمانی گروه:
 

- ا رائه خدمات درمانی سرپائی به کلیه بیماران مراجعه کننده به ،درمانگاه بیمارستان بهشتی درشیفت صبح

- ارائه خدمات درمانی  به کلیه بیماران بستری در بیمارستان بهشتی

- ارائه خدمات تشخیصی به بیماران سرپائی و بستری  شامل  گرفتن نوار مغز

- ارائه خدمات مشاوره ای درمورد بیماران بستری درسایر بخشهای بیمارستان بهشتی

 

محل فعالیت:

گروه نورولوژی  دارای 1 بخش  فعال  ویک واحد  strok unit  می باشد

درمانگاه بیمارستان بهشتی در روزهای یکشنبه وچهارشنبه فعال می باشد

 

 اعضا گروه:

 


ردیف


نام ونام خانوادگی


مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

سید علی مسعود


متخصص نورولوژی
 

استاد

2

ابراهیم کوچکی


متخصص نورولوژی
 

دانشیار

3

رضاد انشور کاخکی


متخصص نورولوژی

 

استادیار
4
مهیار نوربخش
 

فلوشیپ صرع
 
 
5
مهدی خیران
 


متخصص نورولوژی
 

 
6 دکتر شیدا فراش بندی

متخصص نورولوژی

 
 

 

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر