رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:55:15 PM 1398 / 01 / 30
 


               
اعضای گروه جراحی  تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

   مدیر گروه: دکتر غلامرضا خسروی

 

دکتر اسماعیل فخاریان
جراح مغز و اعصاب
رتبه علمی: استاد
cv

 

 

 

 

 

دکترمحمود مومنی
جراح مغزواعصاب
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر سعید بنایی
جراح  مغز و اعصاب
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر محمد صادق پورعباسی
فوق تخصص جراحی قلب
رتبه علمی: استادیار

cv

 دکتر غلامرضا خسروی
جراح اورتوپدی
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر علیرضا عابدی
جراح اورتوپدی
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر مسعود میرزازاده جواهری
جراح اورتوپدی
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر بابک حق پناه
جراح اورتوپدی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو
رتبه علمی: استادیار

فارسیcv
انگلیسیcv   

دکتر مسعود بنائی
جراح ارولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv

 

 

 

  

 دکتر سید عباس سید مظفری
جراح ارولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv

دکترحسین محمودی
جراح ارولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv دکتر مجید گیوی
جراح اورولوژی
رتبه علمی: استادیار

cv


 

 

 

 


 دکتر حسین حاجی تقی
جراح اورتوپدی
رتبه علمی :استادیار

 

 

دکتر حمیدرضا آرزه گر
جراح اورولوژی
رتبه علمی :استادیار 
دکتر الهه میانه ساز
متخصص طب فیزیکی
رتبه علمی : استادیار  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر