رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:59:54 AM 1399 / 04 / 15
 


                                اعضای  گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مدیر گروه : دکتر سیدعلی مسعود

 

 
دکترسید علی مسعود
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: استاد

cv


دکتر ابراهیم کوچکی
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: دانشیار

cv


دکتررضا دانشور کاخکی
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: استادیار

cv

 


دکتر مهدی خیران
متخصص مغز و اعصاب
مرتبه علمی:

 


 دکتر مهیار نوربخش
فلوشیپ صرع
مرتبه علمی : 

 

خانم دکترشیدا  فراش بندی


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر