رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:10:12 AM 1396 / 09 / 02
 


                                اعضای  گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مدیر گروه : دکتر سیدعلی مسعود

 

 
دکترسید علی مسعود
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: استاد

cv


دکتر ابراهیم کوچکی
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: دانشیار

cv


دکتررضا دانشور کاخکی
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی: استادیار

cv

 


دکتر جواد ابوالحسنی
متخصص مغز و اعصاب
رتبه علمی:استادیار

cv

 


 دکتر مهیار نوربخش
متخصص مغز و اعصاب
مرتبه علمی : استادیار 


دکتر مهدی خیران
متخصص مغز و اعصاب
مرتبه علمی: استادیار

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر