رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:21:26 AM 1396 / 08 / 30
 

                                                                       
                                                                       گروه عفونی

 

                                             دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
                     
                         

 
فعالیتهای پژوهشی :

          پایان نامه های گروه

          طرحهای تحقیقاتی گروه

          مقالات گروه

          تالیف و ترجمه کتاب

          infectious disease in a page     

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر