رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:00:12 AM 1396 / 09 / 02
 

                                                                    
                                                  گروه عفونی

 
                                      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

               

برنامه های آموزشی :
 

                آموزش کارآموزان

                آموزش کارورزان

                آموزش دستیاران

                برنامه آموزش گروه مطالعات اعتیاد ، Log book کارشناسی ارشد میکروب شناسی

         

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر