رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:10:45 PM 1399 / 11 / 09
 

                                                              
                                                          گروه گوش ,حلق و بینی

 
                                       دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


                          

   طرح درس :


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر