رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:42:12 AM 1398 / 06 / 25
 

                                                                          
           گروه رادیولوژی

 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
                      
                  

  طرح درس

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر