رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:04:26 PM 1398 / 04 / 06
 

                                                                          
           گروه رادیولوژی

 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
                      
                  

  طرح درس

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر