EN |
    ورود
   1:33:01 PM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1396 / 09 / 24
 

           فعالیتهای اموزشی

  •  کوریکولوم آموزشی