EN |
    ورود
   9:48:20 AM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1398 / 02 / 01
 

           فعالیتهای اموزشی

  •  کوریکولوم آموزشی