رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:56:51 PM 1398 / 01 / 30
 

                                                       
                                                          
گروه زنان

                                         دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رسالت گروه:

 گروه آموزشی زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه های آموزش بالینی دانشکده پزشکی می باشد که درراستای تقویت سیاست های دانشگاه ومعاونت آموزشی دانشگاه ودرزمینه های آموزشی ، درمانی وپژوهشی فعالیت می نماید.

یکی از اصلی ترین وظایف این گروه تربیت نیروی متخصص آینده یعنی دستیاران زنان وزایمان با تکیه بر آموزش هرچه قوی تر علمی ، کاربردی واخلاقی می باشد.گروه با بهره گیری از توان علمی متخصصین زنان وزایمان وبا تکیه بر تکنولوژی های نوین علمی و آموزشی به آموزش تئوری وعملی دانشجویان پزشکی عمومی ومامایی می پردازد.

گروه بر آن است تا دریک جو صمیمی ، ابزار های نوین درحیطه آموزش را به کار گرفته وبادرنظر گرفتن نیاز های در حال تحول جامعه با هدف رفع مشکلات بهداشتی ودرمانی منطقه به فعالیت بپردازد .

گروه زنان و زایمان درتلاش است تا زمینه لازم را جهت مطالعه وتحقیق دانشجویان واعضاء هیئت علمی فراهم کرده واز طریق شرکت درسمینارهای داخلی وخارجی ارائه مقاله ، راهنمایی پایان نامه ها ترجمه وتالیف کتب وایجاد انگیزه پژوهش درجهت پیشبرد علم کوشا باشد تا بتواند با ارتقاء سطح علمی اعضاء گروه وجذب افراد شایسته ضمن پایش وارزیابی مداوم عملکرد خود پاسخگوی مقامات بالاتر باشد.

همچنین درراستای آموزش پزشکان عمومی مبادرت به آموزش بهداشت مادران ، آموزش روش های پیشگیری  از بارداری ، نظارت بر تغذیه مادر باردار وآموزش شیردهی می نماید وهمچنین درزمینه درمان بیماری های زنان وغربالگری سرطان ایژنیکولوژی در پیشبرد سلامت زنان جامعه فعالیت می نماید.
 

  اعضا گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

رزومه

1

 

زهره طبسی

 

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

رسمی

 

2میترا بهرشی

 

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

پیمانی

-

3


الهه مصداقی نیا
 

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

پیمانی

-

4

منصوره صمیمی

 

متخصص زنان و زایمان

 

دانشیار

پیمانی

-

5

زهرا واحدی پورمتخصص زنان و زایمان

 

استادیار

پیمانی

CV

6 فاطمه فروزانفرد متخصص زنان و زایمان
دانشیار
 


رسمی

 
 
 

نام مدیر گروه : خانم دکتر زهرا واحد پور

نام معاون گروه : خانم دکترزهره طبسی

نام کارشناس آموزشی گروه : خانم سهیلا یداللهی            

       
 
تاریخ آخرین ویرایش: 11/7/97

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر