EN |
    ورود
   6:33:55 PM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1398 / 03 / 28
 

                                                                                 گروه پزشکی اجتماعی

رسالت گروه

گروه پزشکی اجتماعی یکی از گروه های دانشکده پزشکی می باشد که در ارتقاء تحقق سیاست های آموزشی دانشگاه اقدام به آموزش دروس بهداشتی دانشجویان پزشکی می نماید . همچنین آموزش علمی دانشجویان پزشکی در قالب دوره های کارآموزی وکارورزی در راستای تربیت پزشکان آگاه به مسائل مدیریت بهداشتی و نظام سلامتی از برنامه های این گروه آموزشی است تا براساس آن این افراد قادر باشند با اعتماد به نفس بالا و دید جامعه نگر مدیریت ارائه خدمات بهداشتی کشور را در راستای اجرای مراقبت های عملی بهداشتی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامتی به عهده گیرند این گروه آموزش های لازم را توسط اعضاء هیات علمی متخصص پزشکی اجتماعی ، متخصصین طب کار و P.H.Dبهداشت حرفه ای و کارشناسان مربوطه انجام می دهد . همچنین از طریق برگزاری جلسات ، بازآموزی ، کنفرا نس و سمینار به آموزش پزشکان عمومی و کارشناسان می پردازد این گروه مصصم است بر اساس نتایج پژوهش های کاربردی و با استفاده از منابع علمی و معتبر به طور مستمر نیازهای گروه را شناسائی و اولویت بندی نماید و بر اساس آن و نیازهای موجود کشور و بر اساس شرایط زمانی و مکانی اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را هر پنج سال بازبینی و ارتقاء دهد.

                                   

مشخصات گروه

سال تشکیل گروه :1367

مدیرگروه : دکتر سید علیرضا مروجی

آدرس پستی  :  کاشان- بلوار قطب راوندی –دانشکده پزشکی- طبقه اول - گروه  پزشکی اجتماعی

کدپستی :88141 - 87159

تلفن دفتر گروه :26-5550021 –0361 داخلی 540

 

معرفی اعضاء

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

سید علیرضا مروجی

متخصص پزشکی اجتماعی

دانشیار

پیمانی

مدیر گروه-معاون بهداشتی دانشگاه

2

حمید رضا صابری

متخصص طب کار

دانشیار

پیمانی

دبیر شورای پژوهشی

3

حسن الماسی

PHD  بهداشت حرفه ای

استادیار

رسمی بازنشسته

 

4

مجتبی  صحت

PHD

اپیدمیولوژی

استادیار

هیئت علمی تعهدات

-

5

 

زهره آذرباد

 

فوق لیسانسیه مامایی

مربی

هیئت علمی تعهدات

 

مدیر پژوهشی

 

 کارشناس گروه

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

 وجیهه روحی

کارشناس بهداشت عمومی

قراردادی

 

 فراگیران گروه

دانشجویان پزشکی ، دستیاران پزشکی , دانشجویان کارشناسی ارشد