رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:02:54 PM 1399 / 09 / 11
 

گروه اطفال

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه :

گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه های  آموزش بالینی دانشکده پزشکی می باشد. رسالت این گروه آن است  که درراستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درجهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با به کارگیری متخصصین وافراد فوق تخصص درطب اطفال در آموزش دانشجویان رشته پزشکی درمقطع بالینی فعالیت داشته و با انتقال دانش وتجربیات لازم درزمینه بیماری های اطفال  به تربیت پزشکان عمومی توانمند با دانش بالا وکارآمد درزمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی پرداخته و همچنین با آموزش دستیاران اطفال  درتربیت نیرو های متخصص مشارکت می نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی وارائه راهکارهای مناسب درزمینه پیشگیری از بیماری های واگیر تلاش نموده وبا اقدامات تشخیصی ، درمانی وآموزش بیماران درامر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیاز های درمانی مردم را پاسخ می گوید.

گروه با استفاده از دانش وتجربیات متخصصین و فوق تخصص های اطفال  دربرآورده کردن نیاز های آموزشی ، پژوهشی اعضاء وامر تشخیص ودرمان بیماران تلاش می کند.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از  منابع وفن آوری روز آمد، زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق درطب اطفال  را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز  طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاه های آموزشی وفرصت های مطالعاتی سعی دارد تا در محیطی صمیمی وپویا به ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه بپردازد.

اعضا گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکتر عباس تقوی اردکانی

متخصص اطفال-فوق تخصص گوارش

دانشیار

2

دکتر محمدرضا شریف

فوق تخصص عفونی

استاد

3

دکتر احمد طالبیان

فوق مغز و اعصاب 

استاد

4

دکتر  داوود خیرخواه

متخصص اطفال

دانشیار

5

دکتر  مرضیه حیدرزاده

فوق تخصص ایمنولوژی وآلرژی

دانشیار

6

دکتر  کبری شیاسی آرانی

فوق تخصص غدد درون ریز

-

7

دکتر  آذر افتخار

فوق تخصص قلب اطفال

استادیار

8

 بابک سلطانیدکتر

فوق تخصص عفونی اطفال

دانشیار

9 دکتر  احمد صفری فوق تخصص نوزادان

 

10

دکتر سید رامین مدنی

فوق تخصص گوارش اطفال استادیار
11

دکتر فرهاد مدنی

فوق تخصص خون وانکولوژی کودکان استادیار
12

دکتر داوود مطهری زاد

فوق تخصص گوارش اطفال  
14 دکتر آزاده افشین

متخصص کلیه کودکان

 

 

نام مدیر گروه :  آقای دکتر داوود خیرخواه


نام کارشناس آموزشی گروه : خانم فخری                   

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر