رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:58:58 AM 1398 / 04 / 04
 

گروه اطفال

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت گروه :

گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از گروه های  آموزش بالینی دانشکده پزشکی می باشد. رسالت این گروه آن است  که درراستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان درجهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، درمانی وبهداشتی تلاش نماید.

این گروه با به کارگیری متخصصین وافراد فوق تخصص درطب اطفال در آموزش دانشجویان رشته پزشکی درمقطع بالینی فعالیت داشته و با انتقال دانش وتجربیات لازم درزمینه بیماری های اطفال  به تربیت پزشکان عمومی توانمند با دانش بالا وکارآمد درزمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی پرداخته و همچنین با آموزش دستیاران اطفال  درتربیت نیرو های متخصص مشارکت می نماید.

از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی وارائه راهکارهای مناسب درزمینه پیشگیری از بیماری های واگیر تلاش نموده وبا اقدامات تشخیصی ، درمانی وآموزش بیماران درامر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیاز های درمانی مردم را پاسخ می گوید.

گروه با استفاده از دانش وتجربیات متخصصین و فوق تخصص های اطفال  دربرآورده کردن نیاز های آموزشی ، پژوهشی اعضاء وامر تشخیص ودرمان بیماران تلاش می کند.

گروه با تولید ونشر علم با استفاده از  منابع وفن آوری روز آمد، زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق درطب اطفال  را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز  طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاه های آموزشی وفرصت های مطالعاتی سعی دارد تا در محیطی صمیمی وپویا به ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه بپردازد.

اعضا گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

عباس تقوی اردکانی

متخصص اطفال-فوق تخصص گوارش

دانشیار

رسمی

-

2

محمدرضا شریف

متخصص اطفال-فوق تخصص عفونی

دانشیار

رسمی

مدیر گروه- رئیس نظام پزشکی-رییس بخش کودکان-

3

احمد طالبیان

متخصص اطفال-فوق مغز و اعصاب 

استاد

رسمی

 

4

داوود خیرخواه

متخصص اطفال

استادیار

ضریب کا

-

5

مرضیه حیدرزاده

متخصص اطفال-فوق تخصص ایمنولوژی وآلرژی

دانشیار

ضریب کا

معاون آموزشی گروه

6

کبری شیاسی آرانی

فوق تخصص غدد درون ریز

-

رسمی

هیئت علمی

7

محمدعلی شکیبا

فوق تخصص قلب اطفال

استادیار

ضریب کا

هیئت علمی

8

بابک سلطانی

فوق تخصص عفونی اطفال

استادیار

ضریب کا

-

     9 احمد صفری فوق تخصص نوزادان

استادیار

 ضریب کا  
10 سهیلا مهدوی نیا

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

استادیار    
11

دکتر سید رامین مدنی

فوق تخصص گوارش اطفال استادیار    
12

فرهاد مدنی

فوق تخصص خون وانکولوژی کودکان استادیار    
13

سید امیر عباس شریف

فوق تخصص نوزادان استادیار    
14

 آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان استادیار    
15

دکتر داوود مطهری زاد

فوق تخصص گوارش اطفال   قراردادی  

 

نام مدیر گروه :  آقای دکتر محمدرضا شریف

نام معاون گروه :  خانم دکتر مرضیه حیدر زاده

نام کارشناس آموزشی گروه : خانم فخری                   


                                                                                                                                          تاریخ آخرین ویرایش: 2/11/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر