رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:08:51 PM 1398 / 04 / 06
 

 


 آناتومی اندام بالایی (پزشکی)

 آناتومی اندام پایینی (پزشکی)

 آناتومی (پرستاری)

 آناتومی تنه (مامایی)

 آناتومی اندام- سروگردن (مامایی)

آناتومی سروگردن و اعصاب (رادیولوژی)

آناتومی مقطعی (رادیولوژی)

 آناتومی یک (اتاق عمل)

آناتومی دو (اتاق عمل)

آناتومی (فوریت های پزشکی)

آناتومی (فناوری اطلاعات)

 

آناتومی اعصاب  (دندانپزشکی)

آناتومی صورت (دندانپزشکی)

آناتومی (علوم آزمایشگاهی)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر