رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:56:39 AM 1397 / 04 / 03
 


تماس با ما:

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کاشان- دانشکده پزشکی –طبقه همکف- دفتر توسعه آموزش پزشکی

کد پستی: 88141-87159

تلفن تماس: 5- 55540021 داخلی 553

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر