رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:13:37 PM 1400 / 10 / 27
 

 

رسالت و اهداف دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

رسالت:

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این دفتر مسئولیت برنامه ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش های یادگیری فعال و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.

 

دور نما:

ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی درمانی وابسته، پیشتاز توسعه آموزش پزشکی و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه در کشور باشیم.

 

ارزشها:
  • ارج نهادن و ارتقاء جایگاه هیئت علمی و دانشجو
  • توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشکده
  • پرداختن به کار تیمی

 

اهداف:  
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حوزه های مختلف مرتبط با آموزش
  • نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی دانشکده پزشکی
  • ترغیب اعضای هیئت علمی جهت تدوین برنامه های درسی و اهداف آموزشی
  • مشارکت در تدوین و ترویج روش ها و رویکرد های نوین آموزش پزشکی
  • ارتقای کیفیتآزمون‌ها
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی، اعضای هیئت علمی و آزمون‌ها

 

 

آخرین ویرایش: 1400/3/18

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر