رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:26:11 PM 1396 / 09 / 24
 معرفی دفتر توسعه آموزش
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       


             مسئول دفتر :آقای دکتر سید امیر حسن متینی
                متخصص پاتولوژی
                     رتبه علمی: استادیار
                     پست الکترونیک
:

 
         
          
  کارشناس دفتر : خانم عرفانی
                کارشناس بهداشت عمومی               

  
     
                 تلفـن داخلی :553 -55540021
        
                آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه همکف _ دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

 

                                                

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر