رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:21:35 PM 1400 / 01 / 29
 


معرفی دفتر توسعه آموزش
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دفتر توسعه آموزش (EDO) پزشکی از سال 1390 به عنوان بازوی اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  دانشگاه تحت نظر ریاست دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت آموزش تشکیل شده است. دفتر توسعه در حوزه های برنامه ریزی درسی، ارزیابی آزمون‌ها، ارزشیابی و توانمندسازی اعضا هیات علمی وجذب و تبدیل وضعیت ایشان فعالیت می کند.

 

مدیر:

   دکتر الهه میانه ساز

    متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

    رتبه علمی: استادیار                                

    آدرس پست الکترونیک: Elaheh.mianehsaz@gmail.com

    رزومه

 

کارشناس ها:

 

      لیلا عرفانی راد

      کارشناس رشته بهداشت عمومی

 

    زهرا ناظمی

        کارشناس ارشد HIT

 
 

 

شرح وظایف:

 • ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده

 

 

  آدرس:کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی- طبقه همکف- اتاق شماره 7

  تلفن داخلی:3553

            

 

شرح وظایف:

 • ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده
 •  

شرح وظایف:

 • ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • اهتمام در اجرای روشهای نوین آموزشی و مطالعه جهت توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشکده
 • هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشکده
 •  
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر