رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:25:47 AM 1399 / 10 / 29
 


معرفی دفتر توسعه آموزش
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند.

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه ، تحقیق، هدایتگری، برنامه ریزی و پایش اثربخشی برنامه های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آموزش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می یابد.با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموما توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر ،تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوی توسعه حمایت نمایند. مسلما تصور اینکه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند.

 

تاریخچه

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، در سال  1390 به مدیریت دکتر منصوره مومن هروی  وباتوصیه معاونت آموزش بالینی دانشکده آقای دکتررضا رزاقی  و در زمان سرپرستی آقای  دکتر فخاریان شروع به کار کرد  مدیریت دفتر توسعه دانشکده در آذرماه 1392 به دکتر امیرحسن متینی  سپرده شد. در اواخر سال  1395 دکتر محمدرضا شریف  این مسئولیت را بعهده گرفت و در تیرماه 96در زمان سرپرستی آقای دکتر تقوی  این مسئولیت به دکتر منصوره مومن هروی واگذار شد.
در یک دهه گذشته علیرغم تحولات ساختار مدیریتی در دانشکده و دانشگاه و دفتر توسعه، این حرکت پویا همچنان در حال پیشرفت بوده تا به هدف غایی خود که تربیت پزشک توانمند و اخلاق مدار و مسولیت پذیر است دست یابد و بتواند در نهایت قدم های مثبتی در ارتقای سلامت جامعه بردارد.در حال حاضر این دفتر در طبقه  همکف   ساختمان دانشکده پزشکی، واقع شده است.

 


 مسئول دفتر :خانم دکتر منصوره مومن هروی

                متخصص بیماریهای عفونی

               رتبه علمی: استاد

                پست الکترونیک: momenheravi_m@kaums.ac.ir 

                   رزومه


   کارشناس دفتر : خانم عرفانی راد

                کارشناس بهداشت عمومی   

           

شرح وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش

  1. برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی (ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس)

  2. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  3. مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

  4. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

  5. مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

  6. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری مهارتهای ارتباطی نیاز سنجی آموزشی و....)

  7. مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

  8. تقویت وتجهیز کتابخانه دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

  9. برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیتهای واحد

  10. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی

 

 

                 تلفـن داخلی :553 -55540021
        
                آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه همکف _ دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

 

                                                

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر