رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:34:47 AM 1398 / 01 / 06
 معرفی دفتر توسعه آموزش
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان       


             مسئول دفتر :خانم دکتر منصوره مومن هروی
                متخصص بیماریهای عفونی
                     رتبه علمی: دانشیار
                     پست الکترونیک
:

 
         
          
  کارشناس دفتر : خانم عرفانی
                کارشناس بهداشت عمومی               

  
     
                 تلفـن داخلی :553 -55540021
        
                آدرس: کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه همکف _ دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)

 

                                                

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر