رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:26:38 PM 1401 / 11 / 15
 

          مدیر امور هیئت علمی دانشکده پزشکی : دکتر  بهرنگ علنی

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

نوع استخدام: پیمانی 

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی:  alani-be@kaums.ac.ir

رزومه

 

مدیریت امور هیات علمی؛ ساختاری جدید در میان تشکیلات دانشکده پزشکی به عنوان  مجری انجام فرایندهای قانونی از مرحله نیاز سنجی تا ورود و ادامه فعالیت اعضای محترم  هیات علمی دانشکده  در سال 1400 تحت نظر سرپرست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر نورالدینی تشکیل گردید تسهیل  و تسریع در انجام فرایندهای قانونی و اطلاع رسانی و پیگیری امورات مربوطه از مهمترین اهداف این مدیریت محسوب می گردد.مدیریت امور هیات علم بر آن است تا با بهره گیری از امکانات موجود بتواند در حد مقدورات پاسخگوی انتظارات اعضاء محترم هیات علمی باشد.

 

         شرح وظایف:

 ساماندهی امور مربوط به نیاز سنجی بر اساس استاندارد های موجود و انعکاس به مبادی ذیربط

 پیگیری امور مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت و ارتقاء اعضاء محترم هیات علمی

 پیگیری امور رفاهی، فرهنگی اعضای محترم هیات علمی

انجام اقدامات لازم در راستای تجلیل وپاسداشت شان و جایگاه اعضای محترم هیات علمی

 اطلاع رسانی در حوزه های مورد نیاز

 برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی

 پیگیری در خصوص ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیات علمی جهت دسترسی به آمارهای مورد نیاز و پایش فعالیت‌ها

 تلاش در راستای تقویت اخلاق حرفه ای استادی

 

 

       تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی: 555894444-031

داخلی دفتر ریاست دانشکده پزشکی: 3526

 آدرس الکترونیکی http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

  آدرس پستیکاشان - بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، کدپستی 73474-87159

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر