رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:17:29 PM 1401 / 11 / 15
 

 

          مسئول فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی : آقای علی اصغر آقایی

  رشته تحصیلی: کامپیوتر- گرایش نرم افزار  

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  نوع استخدام: قرارداد تبصره3

  آدرس پست الکترونیکی: info.it.secure@gmail.com

           شرح وظایف:

   پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده

   پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های ساختمان فرقانی و پردیس

   پشتیبانی کلاس های مجازی دانشکده پزشکی

    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

 

   تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444 - 031

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر