رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:21:57 PM 1401 / 02 / 30
 

 

          مسئول فناوری اطلاعات دانشکده پزشکی : آقای علی اصغر آقایی

  رشته تحصیلی : کامپیوتر- گرایش نرم افزار  

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  نوع استخدام : قرارداد تبصره3

  آدرس پست الکترونیکی : info.it.secure@gmail.com

           شرح وظایف:

   پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشکده

   پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های ساختمان فرقانی و پردیس

   پشتیبانی کلاس های مجازی دانشکده پزشکی

    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر