رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:15:02 AM 1398 / 06 / 27
 

            دوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی

                                                                                                                        

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر