رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:30:51 AM 1399 / 03 / 14
 

            دوره کارورزی در عرصه گروه پزشکی اجتماعی

                                                                                                                       

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر