رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:25:25 PM 1396 / 12 / 05
 


گروه پزشکی اجتماعی

    دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                  
      حوزه اموزش 
 : 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر