رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:33:31 AM 1399 / 03 / 09
 


فعالیت های پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر