رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:27:12 AM 1399 / 08 / 10
 

 

مقطع فیزیوپاتولوژی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

کارشناس آموزشی: خانم مریم دماوندی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                 
   

شرح وظایف:

 1. تنظیم برنامه ریزی های آموزشی درسی مقطع فیزیوپات
 2. انجام کلیه فرایند های مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مقطع فیزیوپات
 3.  پیگیری در خصوص برگزاری کلاس ها و آزمون های فیزیوپات به همراه آزمون های پاتولوژی و فارماکولوژی مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل
 4.  پیگیری اعتراضات در آزمون ها وانجام اقدامات لازم جهت نهایی کردن نمرات
 5. نظارت و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول مقطع فیزیوپاتولوژی
 6.  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ترم دو مقطع فیزیوپات جهت رورد به مقطع بالینی
 7. انجام اقدامات لازم جهت معرفی دانشجویان مشروط به اساتید مشاور
 8. پیگیری و انجام هماهنگی های لازم با کارشناسان گروه ههای بالینی در راستای اجرای فرایندهای آموزشی
 9.  انجام پیگیری و بررسی های لازم برای امور انتقالی و مهمانی دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی
 10. پیگیری و انجام امور محوله از سوی مدیر آموزش
 11. پیگیری و انجام امور محوله از سوی معاون آموزش بالینی
 12.  پیگیری و انجام امور محوله از سوی مسئول فیزیوپات
 13. فعالیت های دیگرآموزشی

 

لیست دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر