رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:26:53 AM 1396 / 07 / 27
 

 

مقطع فیزیوپاتولوژی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  

                      لیست دروس

                      برنامه امتحانات

                      برنامه هفتگی

                      طرح دروس

                      شرط ورود دانشجویان فیزیو پاتولوژی به دوره کارآموزی
                   
                     حد نصاب نمرات قبولی و معدل در دوره فیزیو پاتولوژی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر